Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Egen brunn

Många fastigheter i kommunen har egen dricksvattenbrunn för privat bruk. Det kan vara en naturlig källa, grävd eller borrad brunn. En brunn behöver skötas för att hålla bra vattenkvalitet. Den som har brunnen ansvarar själv för vattnets kvalitet och för att ta vattenprov. Du som vill anlägga enskild brunn behöver anmäla detta till kommunen. Här hittar du mer information och blankett för anmälan om grundvattentäkt.

Ha koll på vattentillgången

Kommunen ansvarar för att alla som har kommunalt vatten i Knivsta har tillgång till rent dricksvatten.

Om du har egen brunn har du eget ansvar för ditt vatten och behöver själv hålla koll på vattenkvalitet och vattennivåer. Du behöver också ha en egen plan för hur du ska agera när vattenmängden blir för låg.

Kontrollera ditt dricksvatten

Du som har enskild brunn ansvarar själv för att ditt dricksvatten håller god kvalitet.T Länk till annan webbplats.

Skydda brunnen

Det är också viktigt att brunnar får bra tekniskt skydd mot ytligt grundvatten och att inte smådjur kan falla genom otäta brunnsringar och trasiga brunnslock.

Rapportera din dricksvattenbrunn till SGU

Det finns nu möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i små brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU (se kartvisaren ”Brunnar” på SGUs hemsida). Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Borra efter eget vatten

I delar av Knivsta kommun är tillgången på grundvatten sämre. Planerar du att borra efter eget vatten i dessa områden krävs anmälan till kommunen. Avgift tas ut enligt fastställd taxa. Kom ihåg att avgift för prövning ska erläggas med fullt belopp även om ansökan avslås.

Här kan du anmäla grundvattentäkt  Pdf, 377.4 kB, öppnas i nytt fönster.

I kommunens lokala föreskrifter finns karta som visar vilka områden i kommunen som har lägre grundvattennivåer.

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid torka

Perioder av torka kan få konsekvenser för hushåll med egen brunn. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det finns vatten i brunnen och att det håller rätt kvalitet. Sveriges Geologiska undersökning (SGU) bedömer att torka kan få konsekvenser för grundvattennivåerna, vilket kan påverka dig med egen brunn.

Se information om grundvatten på SGU:s webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du bör redan nu förebygga eventuella problem genom att vara sparsam med vatten. Bra att veta:

  • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
  • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
  • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
  • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

SGU rapporterar om grundvattenläget i landet. Via deras webbplats kan du hålla dig uppdaterad.

Här kan du se SGU:s grundvattenkartvisare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlig kontroll av dricksvatten

Om du har en liten brunn som producerar vatten till en skola, en restaurang, ett vårdhem eller en campingplats, måste du anmäla om registrering vid Bygg- och miljönämnden i Knivsta. Det gäller även samfälligheter och föreningar som producerar tio kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer fler än 50 personer omfattas också av anmälningsplikt.

Läs mer om dricksvattenanläggningar Öppnas i nytt fönster.

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Miljöenheten

Besöksadress:

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

Postadress:

Knivsta kommun

741 75 Knivsta

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 oktober 2023