Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunens aktivitetsansvar

Om du inte har någon gymnasieexamen och ännu inte fyllt 20 år, så finns det kommunala aktivitetsansvaret till din hjälp.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en hjälp för dig som är 16-20 år, saknar en gymnasieexamen eller gymnasiesärskolebevis och är folkbokförd i Knivsta kommun. Utifrån dina behov erbjuder kommunen vägledning och/eller annat stöd för att du på sikt ska komma vidare i arbete eller med studier.

Det kommunala aktivitetsansvaret har ett samarbete med olika aktörer och myndigheter i kommunen.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande praktik, studier eller arbete. Hos oss får du stöd att skapa en plan framåt som passar dig.

Telefon: 018-34 74 36 (ons-fre)
E-post: Kaa@knivsta.se


Vad är det kommunala aktivitetsansvaret?

Alla kommuner har enligt lag skyldighet att följa upp alla folkbokförda ungdomar som fullgjort sin skolplikt (avslutat grundskolan) men inte studerar på nationellt gymnasieprogram, inte fått examensbevis och inte hunnit fylla 20 år. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga individuella åtgärder.

Alla ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, och eventuella åtgärder som ungdomarna deltar i, rapporteras enligt lag till statistiska centralbyrån (SCB).


GDPR

Knivsta kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av personuppgifterna i detta formulär. KAA samlar in uppgifter för att administrera din anmälan. Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023