Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Kommunstyrelsen ansvarar också för att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har också uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet samt de kommunala bolagen. Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för vissa särskilda områden, till exempel kultur- och fritidsfrågorna och kommunens arbete med folkhälsa. Kommunstyrelsen är anställnings- och pensionsmyndighet för all personal i kommunen.

Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har bestämt att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för alla att lyssna på. Kommunstyrelsen har normalt möten inplanerade varje månad under året utom juli och november. Mötena för kommunstyrelsen är vanligtvis på måndagar klockan 13.00 och äger rum i Knivsta kommunhus.

Sammanträdet är inte öppet när kommunstyrelsen behandlar ärenden som innehåller sekretess eller som innebär myndighetsutövning. I dessa fall är mötet slutet just när kommunstyrelsen behandlar de punkterna. Det står på kallelsen till sammanträdet om sammanträdet kommer att vara slutet, helt eller delvis.

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Presidium

Matilda Hübinette (KNU)

Matilda Hübinette (KNU)

Skuggbild porträtt

Mimmi Westerlund (KD)

Thor Övrelid (M)

Thor Övrelid (M)

  • Matilda Hübinette (KNU), ordförande
  • Mimmi Westerlund (KD), 1:e vice ordförande
  • Thor Övrelid (M), 2:e vice ordförande

Alla förtroendevalda i kommunstyrelsen

Se alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i kommunens förtroendemannaregister Troman Publik.

Sammanträden, handlingar och protokoll

Se kallelser för kommande sammanträden och protokoll för genomförda sammanträden i Meetings plus - kommunens digitala tjänst för politiska handlingar. Kallelse läggs upp när mötet närmar sig.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tillsatt två utskott - ett arbetsutskott och ett kultur- och fritidsutskott. Här kan du läsa mer om utskotten och se protokoll från genomförda sammanträden i utskotten.

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från tidigare års sammanträden med kommunstyrelsen (år 2022-2016)? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 juli 2024