Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Slutrapport, Medborgarrådets enkät #4

Via den här sidan kan du ta del av resultatet av enkäten om trygghet. Enkäten skickades ut till Medborgarrådet i juni 2023, som en del av insamligen av underlag inför tecknandet av medborgarlöften mellan Knivsta kommun och Polisen för perioden 2023-2024. Totalt skickades enkäten till 506 personer, och svarsfrekvensen var 66 procent. Resultatet presenteras i en rapport.

Enkätens innehåll

Enkäten innehåller 16 frågor indelade på tre områden: skadegörelse, ordningsstörningar och narkotika. Frågorna berör om man upplever att det förekommer skadegörelse, ordningsstörningar respektive försäljning av narkotika i kommunens olika delar - centrala Knivsta, Alsike tätort och på landsbygden väster respektive öster om järnvägen.

I enkätens samtliga tre delar ställs följdfrågor som enbart besvarats av de som upplever att det förekommer skadegörelse, ordningsstöring eller försäljning av narkotika. I vissa av följdfrågorna är därför svarsfrekvensen mycket låg.

Varje del av enkäten innehåller en avslutande fråga om i vilken utsträckning upplevelsen av skadegörelse, ordningsstörningar respektive försäljning av narkotika påverkar vardagen för den svarande.

I delen om narkotika finns också en allmän fråga om man upplever att det förekommer bruk av narkotika i kommunen.

Ett av flera underlag i arbetet med att ta fram medborgarlöften

Resultatet är överlämnat till kommunstyrelsen och till kommunens förvaltning som ett underlag i arbetet med tecknandet av medborgarlöften mellan Knivsta kommun och Polisen, för perioden 2023-2024. Resultatet kommer att användas som ett av flera underlag i det fortsatta arbetet.

Stort tack till dig som svarade på enkäten!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 november 2023