Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Familj, vuxen, barn och unga

Under livets olika skeden kan vi alla komma att behöva hjälp av något slag. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg erbjuder stöd och hjälp till såväl barn som ungdomar, vuxna och familjer.

Socialtjänsten - IFO - består av flera delar som arbetar för dig

Till socialtjänstens Individ och familjeomsorg (IFO) i Knivsta kommun kan du vända dig om du själv vill ansöka om stöd, eller vill anmäla oro för någon i din omgivning, när det gäller barn-, familje- och missbruksfrågor eller familjerättsliga frågor.

Olika enheter arbetar mot olika målgrupper i kommunen, bland andra Enheten för Barn och unga, Vuxenenheten och Enheten för Råd och stöd.

Enheten för Barn och unga

Enheten ansvarar för all myndighetsutövning gällande barn, unga och familjer:

  • utredning efter anmälan eller ansökan
  • uppföljning av beslutade insatser
  • placering i familjehem eller HVB, hem för vård eller boende
  • familjerätt; vårdnad, boende, umgänge och adoptioner.

Här träffar du socialsekreterare som utreder, bedömmer och föjer upp dig och dina behov. Verksamheten styrs framförallt av Barnkonventionen, SoL (socialtjänstlagen), LVU (lagen om vård av unga) och föräldrabalken.

Telefon: 018-34 70 00 Telefontid: måndag - torsdag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 16:00, fredag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00.

Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta

Postadress: Enheten för Barn och unga, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Fax: 018-34 39 70

Vuxenenheten

Vuxenenheten ansvarar för myndighetsutövning och arbetar bland annat med att förhandsbedöma, utreda, besluta och följa upp insatser inom:

  • Missbruk och beroende
  • VINR (våld i nära relationer)
  • samt övriga frågor som rör vuxna inom individ och familjeomsorgen.

Verksamheten styrs framförallt av lagstiftning, SoL (socialtjänstlagen), LVM (lagen om vård av missbruk), barnkonventionen.

Telefon: 018-34 70 00 Telefontid: mån, ons, tors och fre 09.00-10.00. Tisdagar är telefontiden mellan 13.00-14.00.

Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta

Postadress: Vuxenenheten, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Fax: 018-34 39 70

E-postadress: vuxenenheten@knivsta.se

Enheten för Råd och stöd

På Enheten för Råd och stöd arbetar vi med stöd och behandling till barn, ungdomar, familjer och vuxna. Du kan själv ta kontakt med oss eller komma hit efter beslut hos någon av myndighetsenheterna ovan.

Du kan ha kontakt med Enheten för Råd och stöd utan att det registreras hos någon av myndighetsenheterna ovan, vi kan då erbjuda upp till 5 samtal.

Besöksadress: Ängbyvägen 10, 741 30 Knivsta

Telefon: 018-34 70 00 vardagar kl 8:00-16:00

E-postadress: radostod@knivsta.se

Myndigheter och lagar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 maj 2024