Eldning avrådes i Knivsta kommun
Nu är det torrt i skog och mark. Eldning avrådes tills vidare i Knivsta kommun och i hela regionen. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Cykla i Knivsta

Knivsta kommun vill förbättra förutsättningarna för både gående och cyklister. Här kan du läsa om hur du som invånare kan använda cykeln i vardagen, se karta över gator och vägar och ta del av vad kommunen gör för att främja cykling.

Ta med cykeln på buss och tåg

Pendla med cykel

Mellan Alsike och Knivsta tar det tio minuter att cykla och lika lång tid med bilen. Räknar du in tid för att skrapa rutor, leta parkering och gå till stationen så är cykeln överlägset snabbast.

Även på längre sträckor kan du ta cykeln. Till Ultuna i Uppsala tar det 34 minuter med bil, 27 minuter med kollektivtrafik och 45-55 minuter med cykel, om du är van cyklist. Räknar du in att man får motion på köpet, och kanske sparar en timme på gymmet, blir cyklingen det smartaste alternativet.

Det här gör kommunen

Knivsta kommun vill förbättra förutsättningar för gående och cyklister. För miljöns skull, men också för att det medför stora samhällsekonomiska vinster för oss i Knivsta.

Kommunen förbättrar cykelvägarna inom kommunen, men försöker också verka för att det byggs cykelvägar på landsbygden. Kommunen har gjort en stor resvaneundersökning för att ta reda på hur invånarna i tätorterna pendlar. Syftet var att förstå varför man reser som man gör och hur kommunen kan underlätta för dem som vill förändra sina resvanor.

Åtgärder som är genomförda eller som planeras för cyklister i Knivsta kommun

 • Nya cykelvägar i Alsike, mellan Alsike och Knivsta, från Knivsta till Trunsta företagscenter och från Knivsta ut till Knivsta kyrka är byggda.
 • Ny cykelväg finns nu på södra sidan av väg 77 från AR-terminalen ut till Brunnbybadet.
 • Ny cykelväg mellan Knivsta tätort och Vassunda är färdig.
 • Vi arbetar för att Trafikverket ska bygga cykelväg till Björksta, Nor och på sikt till Uppsala, i Husby-Långhundra och till Arlanda.
 • Ny gång- och cykelbro, Ängbybron, finns över Knivstaån.
 • Cykelparkeringar vid stationen har byggts ut och fräschats upp.
 • En luftpump med gratis luft finns på hörnet till kommunhuset.
 • En luftpump med gratis luft finns vid entrédörren till Alsike sporthall
 • En cykelkarta togs fram 2013 och är under uppdatering.
 • Tillsammans med de skolor som är intresserade arbetar vi med att påverka trafiksituationen kring lämningar och hämtningar.
 • Under 2014 påbörjades arbetet med att förbättra befintliga cykelvägar. Först ut var Forsbyvägen.
 • Vi ser över drift och snöröjning för att bli mer gång- och cykelvänlig.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för tryggare gång och cykling har genomförts längs med Brunnbyvägen. Läs nyheten om bättre trafiksäkerhet här

Mer information

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 maj 2022