Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ekonomi, försörjningsstöd

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att en kommuninvånare som behöver hjälp och stöd också får det. Ekonomiskt bistånd kan efter individuell prövning beviljas den som inte kan tillgodose behoven på annat sätt.

Provberäkning för försörjningsstöd

Vill du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd så kan du klicka på knappen ovan för att komma till Socialstyrelsens beräkningsverktyg. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Visar beräkningen att dina månadsinkomster är lägre än den nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd kan det betyda att du får försörjningsstöd men det kan finnas andra omständigheter som också påverkar din rätt till bistånd. Socialtjänsten gör en enskild prövning och beslutet kan påverkas bland annat av om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar såsom till exempel aktier som påverkar din rätt till försörjningsstöd.

Följ ditt ärende

Har du redan ansökt om försörjningsstöd kan du följa ditt ärende i vår e-tjänst. Länken hittar du nedan.

E-tjänst

Läs mer

Ekonomiskt bistånd

Förutom försörjningsstöd har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för exempelvis begravningskostnader eller andra tillfälliga eller mer långvariga behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 januari 2024