Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Dricksvattenanläggningar och offentlig kontroll

Om livsmedelsverksamheten du ska starta inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvattenanläggning. Det är i första hand kommunen som är myndigheten som kontrollerar dricksvattenanläggningar.

Offentlig kontroll innebär att en myndighet kontrollerar att den som bedriver en verksamhet uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30.

Kontrollen gäller både de stora kommunala vattenverken och de, ofta ganska små, offentliga eller kommersiella dricksvattenanläggningar som försörjer exempelvis konferensanläggningar, vårdboenden, livsmedelsföretag etc med dricksvatten.

Här kan du läsa om små dricksvattenanläggningar hos livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av dricksvattenanläggningar 2021

Du som driver en dricksvattenanläggning har ansvar för att göra en faroanalys för din anläggning. Som en del i arbetet med att bromsa smittspridningen av Covid-19 kommer den ordinarie kontrollen av dricksvattenanläggningar under 2021 i första hand att ske på distans i form av en enkät (digital tillsyn)

Kontrollen går ut på att miljöenheten hos Knivsta kommun tillhandahåller ett underlag för faroanalys som ni behöver fylla i och mejla till knivsta@knivsta.se eller posta med bifogat svarsbrev som du fått.
Som ett resultat av inskickat underlag för faroanalys kommer vi på miljöenheten att fastställa faroanalysen och sedan skicka ett beslut om fastställande av faroanalys tillbaka till er. Ifall frågor uppstår kommer vi att återkomma till er.

Här finns blanketten: Underlag för faroanalys Pdf, 180.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl till kommunen

Om du har ett vattenverk/ en enskild brunn som producerar vatten till en skola, en restaurang, ett vårdhem eller en campingplats, måste du anmäla om registrering till Bygg- och miljönämnden i Knivsta.

Samfälligheter och föreningar som producerar tio kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer fler än 50 personer omfattas också av anmälningsplikt.

Faroanalys

En fara kan vara av mikrobiologisk, kemisk eller fysisk karaktär och kan ha en negativ hälsoeffekt för den som dricker vattnet. Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Detta kallas för faroanalys. Faroanalysen ska ge svar på vilka farorna är, hur och var kan de komma in i dricksvattnet och hur man ska göra för att minimera riskerna med dem. Åtgärderna kan till exempel vara att utöka sina hygienrutiner eller installera ett nytt beredningssteg.

Faroanalysen ska, mycket förenklat, ge svar på följande frågor:

  • Vilka är farorna?
  • Hur och var kommer farorna in i dricksvattnet?
  • Hur ska man göra för att minimera riskerna med farorna?

Faroanalysen ligger till grund för hur undersökningsprogrammet ska se ut och är avgörande för om undersökningar av fler ämnen än de som anges i dricksvattenföreskrifterna behöver genomföras. Den avgör också om om undantag från undersökning av vissa ämnen kan ges. Grundprincipen är därför att faroanalysen behöver vara gjord innan undersökningsprogrammet kan bedömas och fastställas.

Provtagningsplan/undersökningsprogram

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska upprätta ett undersökningsprogram med angivna provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser för att kontrollera att kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna uppfylls. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att se över undersökningsprogrammet kontinuerligt, vid behov uppdatera det och överlämna det till miljöenheten för fastställande.
Kolla gärna upp att ert undersökningsprogram fortfarande är aktuellt och att provtagningspunkterna fortfarande stämmer.

Borra efter eget vatten

I delar av Knivsta kommun är tillgången på grundvatten sämre. Planerar du att borra efter eget vatten i dessa områden krävs anmälan till kommunen.

Här kan du läsa mer om att borra efter eget vatten Öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

OBS! Bifogade handlingar till ansökan bör vara i pdf-format.

Läs mer

Taxa och avgifter: När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 oktober 2021