Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Måluppfyllelse 2023

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag har sina utgångspunkter i Agenda 2030, kommunens Vision 2025 samt den regionala utvecklingsstrategin. Här redovisar vi måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges beslutade mål för 2023. Du kan läsa mer i Årsredovisningen för 2023.

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Kommunfullmäktiges mål utgår från Agenda 2030 och kommunens vision. Målen har fokus på resultat för dem som kommunen finns till för och verkar för. Tillsammans anger målen vad som är prioriterat under mandatperioden och vad kommunstyrelsen och nämnderna ska göra för att bidra till att målen uppfylls.

Kommunfullmäktige reviderar och fastställer mål, uppdrag och indikatorer varje år. I mål och budget 2023 har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål inom dessa fyra områden:

 • Stadsbyggnad
 • Förskola och skola
 • Vård och omsorg
 • Kommunens ekonomi

Inriktningsmålen med tillhörande uppdrag visar vad kommunen vill att verksamheten ska uppnå under året. Indikatorerna gör det möjligt att bedöma hur väl ett mål är uppfyllt.

Här redovisas måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges beslutade mål 2023.

En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv

 • Småskaligt byggande med plats för både cyklar och bilar.
 • Ökad trygghet och trivsamhet.
 • Grönområden ska vara en naturlig del i kommande nybyggnation.

Målet bedöms som uppnått.

En trygg förskola och en skola med goda kunskapsresultat

 • Tidiga insatser för barn och unga utifrån deras individuella behov.
 • Mindre barngrupper i förskolan.
 • Värna det fria valet av förskola och skola.
 • Goda kunskapsresultat med studiero.

Målet bedöms som uppnått.

Ge vård och omsorg med kvalitet

 • Skapa kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen och LSS.
 • Vidareutveckla det förebyggande arbetet kring barn och unga.
 • Utveckla hälsofrämjande insatser.
 • Stärk samarbetet med civilsamhället.

Målet bedöms som uppnått.

Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans

 • Öka värdet per skattekrona för invånarna.
 • Fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg.
 • Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.

Målet bedöms som delvis uppnått.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024