Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lagga kyrka

Lagga kyrka är en medeltida salkyrka byggd i gråsten. Kyrkan har sadeltak och putsade fasader. Långhus och sakristia uppfördes under sent 1200-talet eller tidigt 1300-tal.

Planen är rektangulär med sakristia i norr och vapenhus i söder. Vapenhuset tillkom vid mitten av 1400-talet. Omkring 1500 omdekorerades kyrkan. Enligt en inskription kan det yngre målningslagret dateras till 1498, och härstammar från Albertus Pictors skola. Väggarnas målningar överkalkades 1747, då även fasaderna fick sin rappning. Valvens målningar har dock aldrig blivit överkalkade.

Dopfunt från 1100-talet

Dopfunten av sandsten är från 1100-talet och står vid korets södra sida. I sakristian finns kyrkans äldsta ljuskrona som härstammar från medeltiden. Ljuskronan i koret skänktes till kyrkan vid slutet av 1600-talet av Gustaf Svinhufvud.

Predikstolen tillkom 1718 och tillverkades av bildhuggaren Carl Spaak. Triumfkrucifixet är från 1300-talets första hälft och är kyrkans äldsta träföremål. Altarskåpet är ett Mariaskåp som tillverkades i Sverige under slutet av 1400-talet. Ett annat Mariaskåp är samtida med altarskåpet och hänger vid norra väggen. Ett två meter högt sakramentskåp med spetsigt tak härstammar från medeltiden.

Lagga kyrka
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 november 2020