Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Pedagogiska priset

Utbildningsnämnden delar årligen ut kvalitetsstipendier för att lyfta fram duktiga pedagoger inom förskola och skola.

Vad nomineras?

Varje stipendium uppgår till 10 000 kronor och delas ut till:

• Årets prestation inom förskoleområdet
• Årets prestation inom skolområdet

Vem kan nomineras?

Pedagogiska priset delas ut efter en nomineringsprocess. Anställda inom såväl kommunala som fristående förskolor och skolor kan premieras. Det kan vara en person, ett arbetslag eller en verksamhet.

Vem kan nominera?

Elever, föräldrar och anställda inom förskola och skola kan nominera.

Nomineringar senast 15 juni

Nomineringarna ska vara registrator i Knivsta kommun tillhanda senast den 15 juni varje år. E-posta din nominering till knivsta@knivsta.se.

Du kan också skicka ett brev till
Knivsta kommun
741 75 Knivsta
eller lämna brevet i Kontaktcenter Knivsta i Kommunhuset, Centralvägen 18.

Om du inte använder blanketten är det viktigt att du skriver namnet och funktion/arbetsplats på den/de du nominerar. Nomineringarna ska vara tydligt motiverade och kopplade till verksamhetens mål och resultat.Skriv även ditt eget namn, din adress, telefonnummer och e-postadress.

Det är utbildningsnämndens arbetsutskott som fattar beslut om vilka som ska tilldelas stipendierna. Stipendierna delas ut under högtidliga former under tidig höst varje år.

Tidigare stipendiater

 • 2023 fick två personer dela på priset: Kristina Löf, lågstadielärare i Alsike skola och Jennifer Faiz Saarinen, barnskötare på Piratskeppets förskola.
 • 2022 fick två pedagoger ta emot priset: Niina Kamppinen, förskollärare på Boängens förskola, samt Mia Philipsson, lågstadielärare på Lagga skola.
 • 2021 fick tre vinnare dela på priset: Shokhan Abdulrahman Majid - förstelärare i matematik på Långhundra skola, Marie Norrbin - lärare på Högåsskolan i Knivsta samt Sanna Bjarnemo - förskollärare på Norrgårdens förskola.
 • 2020 premierades Ängbyskolans pedagoger i förskoleklass; Hannah Sundström, Kerstin Kähkönen och Malin Elnerud. Inom förskolan fick Ballongens Montessoriförskola.
 • 2019 fick tre vinnare dela på priset: Rektor på Thunmanskolan Johanna Lindqvist, hela arbetslaget på Ekorrens Montessoriförskola och Beatrice Strandin, lärare på Högåsskolan.
 • 2018 premierades två pedagoger inom skolan: Emma Ronström, lärare på Lagga skola F- åk 3, samt Sara Antell, pedagog på Naturskolan. Inom förskolan premierades Jessica Lindberg, pedagog på den fristående förskolan I Ur och Skur Villa Villekulla i Knivsta.
 • 2017 blev årets pedagog inom förskolan blev Anna Franzén. Hon arbetar som pedagog på Skutans förskola. Årets pedagog inom skolan blev Petra af Schmidt. Hon arbetar som pedagog på Högåsskolan.
 • 2016 premierades två pedagoger. Dels förskolläraren Ulla Kaaki vid Tärnans förskola, dels idrottsläraren Linda Kieback Sellberg vid Lagga skola. Även kökspersonalen på Brännkärrsskolan fick ett hedersomnämnande för sina fina insatser och personliga engagemang,
 • 2015 fick Sofia Gembäck, lärare på Thunmanskolan, Katarina Bornestedt, lärare på Segerstaskolan, samt Maria Franzén, lärare på Högåsskolan, pris för stort engagemang och pedagogisk skicklighet.
 • 2014 premierades Hanna Sundström, förskollärare på Citronens förskola, bland annat för att hon utvecklar barnens lärande genom ett naturvetenskapligt synsätt Inom förskoleområdet. Anki Sundberg, lärare på Långhundra skola och en av kommunens två förstelärare som arbetar för skolutveckling i hela Knivsta kommun, fick pris för Årets prestation inom skolområdet.
 • 2013 premierades Annica Norrsjö från Västar Ängby förskola bland annat för att hon har ett professionellt sätt att möta barn, föräldrar och nya arbetskamrater. Hon tar ett stort ansvar för att både planera och genomföra verksamheten. Emma Holtari från Ängbyskolan får priset för en pedagogiskt genomtänkt undervisning som inspirerar elever.
 • 2012 gick stipendierna till Cecilia Karlsson, lärare i Alsike skola, för god pedagogisk insikt, stort engagemang och ett lösningsinriktat förhållningssätt, samt Annica Nilsson, rektor för Tallbackens och Tärnans förskolor, för ett systematiskt, ödmjukt och moget ledarskap – alltid med barnen i fokus.

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 april 2024