Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förebygga självmord, suicidprevention

Knivsta kommun arbetar aktivt och på flera plan med att förebygga självmord, så kallad suicidprevention. Målet med arbetet i Knivsta är det samma som det nationella suicidpreventionsmålet – ingen person, barn, vuxen eller äldre ska behöva känna att suicid är den enda utvägen. På den här sidan kan du läsa om Knivsta kommuns suicidpreventiva arbete, se hur du kan hjälpa någon med självmordstankar och få mer fakta om suicid.

Så kan du hjälpa någon med självmordstankar

Misstänker du att någon i din närhet funderar på att ta sitt liv? Våga fråga. Våga prata med personen och ge dig tid att lyssna.

Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord.

Har du egna tankar om självmord?

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv. Våga ta hjälp! Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Självmordstankar är vanligt, och ingenting att skämmas över. Du är inte ensam. Det finns hjälp att få.

Stödsidor

Knivsta kommuns suicidpreventiva arbete

Knivsta kommun arbetar på flera plan med det suicidförebyggande arbetet. Målet med det suicidpreventiva i Knivsta är det samma som det nationella målet ingen person, barn, vuxen eller äldre ska behöva känna att suicid är den enda utvägen. Nedan är några exempel på vad som görs:

  • Uppsökande arbetsgrupp som går ut till olika grupper/ verksamheter och informerar och pratar kring psykisk ohälsa samt hur man som individ kan hjälpa en medmänniska
  • Första hjälpen till psykisk hälsa, en utbildning till medarbetare inom Vård- och omsorgskontoret samt Utbildningskontoret
  • Rutin och process som gäller för vård- och omsorgskontoret finns för hur händelser kring suicidtankar eller suicidförsök skall hanteras
  • Suicide Zeros e-utbildning ”Våga fråga” tillgänglig för alla medarbetare i kommunen
  • En vägledning med rekommendationer har upprättats och den inbegriper förebyggande av risker, öka kunskap och dialog, samt öka skyddsfaktorer

Just nu pågår även följande projekt:

  • Livsviktiga samtal

Projekt där Hälsoäventyret, Knivsta kommun och Håbo kommun deltar där man går ut och pratar med ungdomar i åk 8 och hör vad som är viktigt för dem gällande psykisk hälsa/ ohälsa. Samtalen kommer mynna ut i en teaterföreställning samt ett föräldrastödsmaterial

  • #KnivstaBryrSig

Projekt som i grunden bygger på att ta fram frågor samt tankeväckande meningar som kommer att bli en kortlek, webbsida samt bildspel. Syftet är att öka eftertanke och dialog kring allt som påverkar människans psykiska mående. Du kommer till #KnvistaBryrSig webbsida här.

  • Dans för hälsa

Kulturskolan håller i detta. Riktar sig till tjejer eller dem som identifierar sig som tjej mellan 13-16 år som känner sig deppiga eller nedstämda. Konceptet kommer från ett större forskningsprojekt som visat fina resultat.

Läs mer

Utbildningar/ filmer

Steg för livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Suicidprevention, Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NASP,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention Länk till annan webbplats.

SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om suicid på Socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om självmord

I Uppsala län dör i genomsnitt 50 personer varje år av självmord - eller suicid, som det också kallas. Det utförs också cirka 500 suicidförsök och det i sin tur påverkar årligen mellan 3 000–5 000 anhöriga till dessa människor. Mot bakgrund av ovanstående information kan det konstateras att suicidprevention är en mycket angelägen samhällsfråga som berör flera olika aktörer och verksamheter samt långsiktiga strategier.

Den senaste forskningen har visat att suicidprevention måste omfatta åtgärder inom en rad fält, allt ifrån att skapa de bästa möjliga villkoren för barn och ungdomars uppväxtförhållanden till en effektiv behandling av psykisk ohälsa och förebyggande av miljörelaterade risker. [1] Kommunbaserade insatser inom olika verksamhetsområden kan påverka riskfaktorer för suicid och därigenom bidra till minskad suicidförekomst i befolkningen. [2] Det behövs både ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, det vill säga att insatserna berör stora delar av befolkningen, samt individinriktade insatser som kompletterar och förstärker de övergripande insatserna.

Fakta från bland annat NASP, Trafa.se, Suicide Zero och Folkhälsomyndigheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 september 2023