Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Taxor och avgifter, miljö och livsmedel

Bygg- och miljönämnden är den myndighet i kommunen som utövar tillsyn och kontroll över miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och livsmedel. Tillsynen ska enligt miljöbalken och livsmedelslagen finansieras med avgifter som betalas av dig som söker åtgärden eller är verksamhetsutövare.

Efterhandsdebitering av årlig tillsyn och timavgifter

Miljöenheten har från 1 juli 2020 övergått till så kallad efterhandsdebitering för de verksamheter som får tillsyn/kontroll. Det innebär att verksamheter som får regelbunden tillsyn/kontroll får en faktura efter att tillsyn/kontroll är utförd, istället för att i början av varje år betala i förskott för kommande tillsyn/kontroll.

Vissa tillstånd, anmälningar och registreringar debiteras en fast avgift som täcker den tid som den genomsnittliga handläggningen tar.

För andra ärenden, till exempel tillsyn av mindre verksamheter, klagomålsärenden och uppföljande kontroll av livsmedelsverksamheter, tillämpas timavgift för antalet timmar som tillsynsärendet tar.

De vanligaste timavgifterna

 • Timavgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: 1 444 kr/tim
 • Timavgift för normal livsmedelskontroll: 1 554 kr/tim
 • Timavgift för uppföljande kontroll av livsmedelsverksamhet: 1 454 kr/tim
 • Registrering av livsmedelsverksamhet: 1 454 kr/tim

De vanligaste fasta avgifterna

 • Ansökan om strandskyddsdispens: 11 552 kr
 • Anmälan om kompostering av hushållsavfall: 1 106 kr
 • Ansökan om avlopp 1 hushåll (1-5 pe): 11 800 kr
 • Ansökan om avlopp: 2-5 hushåll (6-25 pe): 23 602 kr
 • Ansökan om avlopp: 6-40 hushåll (26-200 pe): 29 503 kr
 • Ansökan om värmepump 0-12 kW: à 2 888 kr
 • Ansökan om tillstånd för djurhållning (höns) inom
  detaljplanelagt område: 2888 kr

Alkoholtillstånd

Utöver ansökningsavgift tillkommer en tillsynsavgift som består av en fast kostnad samt en rörlig kostnad som baseras på omsättning. Timtaxan räknas upp varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

Alkoholförsäljning (per år)

Omsättning (kr)

Totalt avgift (kr)

Mindre än 250 000 kr

4000 kr

250 001 - 500 000

5000 kr

500 001 - 1 000 000

6000 kr

1 000 001 - 1 500 000

8000 kr

1 500 001 - 2 000 000

10 000 kr

2 000 001 - 3 000 000

12 000 kr

3 000 001 - 4 000 000

14 000 kr

Mer än 4 000 001

16 000 krHär kan du se alla miljöenhetens taxor och avgifter

Här kan du se en sammanställning av alla kommunens taxor och avgifter

Avgift för handläggning av din ansökan eller anmälan

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige 2019-01-01. Timtaxan räknas upp varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 september 2023