Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bygg - remissvar

Har du fått möjlighet att yttra dig i ett ärende? Via E-tjänsten kan du som granne eller sakägare ta del av alla handlingar som är kopplade till remissen och lämna in ditt svar till oss.

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

Uteblivet yttrande utgör inget hinder för bygg- och miljönämnden att besluta i ärendet. När alla svar har kommit in eller tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in.

Tänk på att inkomna remissvar bifogas beslut vilket blir en offentlig handling.

För att ta del av handlingarna och lämna in ditt svar via E-tjänsten behöver du logga in med bank-ID. Hör av dig till oss om du inte har e-legitimation och behöver ta del av remisshandlingarna på annat sätt, telefonnummer 018-34 70 00 eller knivsta@knivsta.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 februari 2024