Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rökfria miljöer

Den i juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Sedan tidigare är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Rökförbudet gäller nu även:

  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen för allmänheten, exempelvis entréer till kommunala myndigheter och lokaler för hälso-och sjukvård
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer
    på lekplatser för allmänheten
  • inom inhägnade idrottsanläggningar utomhus. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor
  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis busshållplatser och gångbanor i anslutning till ett spårområde.

Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Så följer du lagen

Det är ägaren eller den som disponerar en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som är ansvarig för att rökförbudet efterlevs. För gallerior och köpcentrum är det fastighetsägaren som ansvarig.

Den som är ansvarig behöver med hjälp av skyltar tydligt informera om att det råder rökförbud och kan vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Om någon röker trots att hen blivit tillsagd att det är förbjudet att röka får personen avvisas. Inga askkoppar får finnas i ett rökfritt område.

Det går inte att göra avvikelser från de nya rökförbuden

Det är inte tillåtet att anordna till exempel ett rökområde inom en idrottsanläggning utomhus.

Tillstånd för tobaksförsäljning

Du som vill sälja tobak i Knivsta behöver ansöka om tillstånd hos Knivsta kommun. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i automater. Kommunerna i Sverige ansvarar för att ge tillstånd av tobak- och alkoholförsäljning. De ansvarar också för tillsynen av serveringsställen för alkohol, detalj- och partihandel av tobak samt rökfria miljöer.

Läs mer och ansök om att sälja tobak här Öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

Läs mer

Faran med tobaksrökning

Tobaksrökning ökar risken för ett flertal sjukdomar, däribland flertalet cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen (WHO 2014).

Uppskattningsvis dog 12 000 personer per år i Sverige under 2010–2012 till följd av rökning. Samtidigt insjuknade runt 100 000 per år i rökrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen 2014).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 september 2022