Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta kretsloppspark

På Knivsta kretsloppspark kan du lämna grovavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall eller sådant som andra kan ha glädje av. Vi finns på Gredelbyleden 29, innanför brandstationen.

Det här kan du lämna på kretsloppsparken:

grovavfall

matolja

elektronikavfall

sten och betong

farligt avfall: t ex färgrester, oljor, glödlampor

textilinsamling

batterier

wellpapp

tryckkärl

metall

vitvaror

sanitetsporslin

träavfall

gips

trädgårdsavfall: ris och löv

grenar, toppar, stubbar


Tänk på att så långt det går skilja material från varandra för ökad återvinning. Tack!

Återbruket

På Återbruket kan du lämna in hela och rena saker som andra kan ha glädje av. Vi tar emot möbler, leksaker, cyklar, kläder, skor, husgeråd, böcker och tidskrifter och mycket annat. Personalen på plats hjälper dig.

Lämna dina återanvändbara saker kan du göra alla dagar som kretsloppsparken har öppet. Se återbrukets öppettider här. Öppnas i nytt fönster.

Textilinsamling

I Knivsta har vi ett samarbete med Human bridge för hämtning av textilier. Genom insamling kan gamla kläder och hushållstextilier få nytt liv genomn nya användare. Att återanvända textilier innebär en vinst för miljön och spar på jordens resurser såsom vatten och energi och minskar även kemikalieanvändningen.

Läs mer om vad du kan lämna och hur det tas omhand via länken till Human Bridge nedan:

Human Bridge, webbplats för textilinsamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmeljuskoppar

Från och med maj 2015 gäller nya regler för värmeljuskoppar. Dessa ska nu lämnas på kommunens Kretsloppspark. Där finns en behållare som är uppmärkt för detta. Vänd dig gärna till vår personal om du har frågor.

Trädgårdsavfall

Allt grönavfall ska till Kretsloppsparken eller läggas i egen trädgårdskompost. Att lägga ut trädgårdsavfall i naturmark, på annans mark, eller kommunens mark är förbjudet. Det kan orsaka spridning av invasiva arter, minska tillgängligheten till den bostadsnära naturen och förfula.

Det gäller även naturskräp som grenar, ris och komposterbart avfall. Sedan 1 januari 2022 är även mindre allvarliga och enstaka nedskräpningsförseelser straffbara.

Du får kompostera ditt trädgårdsavfall och använda det till exempel i dina odlingar och rabatter, men det är endast tillåtet på din egen tomt.

Invasiva arter

Invasiva arter är arter (växter) som riskerar att tränga ut den inhemska floran och därför ska bekämpas. Växtavfall som består av invasiva arter ska tas omhand på rätt sätt, så att inte avfallet bidrar till spridningen av arterna. Växterna kan spridas med både frön och rotdelar som kan överleva i en kompost under flera år. Den säkraste metoden för att minska spridning är att förbränna växterna och det sker när du lämnar växterna till Kretsloppsparken.

När du samlar ihop, förflyttar eller transporterar växtavfall är det viktigt att du försluter säckarna så att materialet inte fröar av sig eller att växtdelarna ramlar av längs vägen. För att undvika spridning står kärlet för invasiva växter inte framme, därför behöver du säga till Kretsloppsparkens personal. 

Titta gärna på Naturvårdsverkets film som beskriver hur avfallet ska tas om hand:

Länk till filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket - samlad information om invasiva arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall

Information om farligt avfall har vi samlat på en egen sida. Läs mer om farligt avfall här Öppnas i nytt fönster.

Företag kan lämna grovavfall på kretsloppsparken

Företag i kommunen kan lämna sorterat grovavfall på kretsloppsparken. Först måste man dock lösa ett återvinningskort med fem eller tio klipp.

Genom att skaffa ett återvinningsklippkort får ditt företag möjlighet att lämna industri- och grovavfall på Knivsta Kretsloppspark. Klippkortet skall alltid uppvisas och klippas av personalen på Kretsloppsparken. Det är inte begränsat till kalenderår.

Återvinningskortet gäller endast för avfall som uppkommer i den egna verksamheten, alltså inte för avlämning av annan verksamhets avfall. Kortet är en värdehandling och får inte kopieras eller förfalskas.

Kortet gäller för företag som har mindre mängder avfall, det vill säga mängder som kan transporteras i en normalstor släpvagn eller liknande. Har ni större mängder industriavfall hänvisar vi till avfallsentreprenörer med resurser för containerhantering.

Exempel på industri- och grovavfall är trädgårdsavfall, trä, metall, gips, sten, betong och tegel.

Du kan skriva ut ditt beställningskort själv via länken nedan.

Skriv ut beställning av återvinningsklippkort för företagare Pdf, 652.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ensilageplast

På kretsloppsparken tar vi inte emot lantbruksplast. Läs mer om var och hur du lämnar din plast på Svepreturs (Svensk ensilageplast retur AB) hemsida.

Gå till webbplatsen för Svepretur (Svensk ensilageplast retur AB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild Knivsta kretsloppspark
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 augusti 2023