Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gatubelysning

I Knivsta kommun finns strax under 3000 kommunala gatlampor som ger trafiksäkerhet och trygghet.

Från och med 1 september 2022 är det Upplands Elkvalité som ansvarar för drift och underhåll av gatubelysningen i Knivsta kommun.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om gatubelysning

På vilka vägar sköter kommunen gatubelysningen?

Kommunen står för gatubelysning där vi äger vägen. Även vägar som ägs av någon annan än kommunen, till exempel Trafikverket, kan ha kommunal gatubelysning om det är betydande för säkerheten. Det kan handla om en skolskjutshållplats eller ett gång - och cykelstråk till och från en skola.

Vem är ansvarig för den kommunala gatubelysningen i Knivsta?

Knivsta kommun är ytterst ansvarig. Kommunen har lejt ut driften och underhållet till upphandlad entreprenör. Kommunen tar tacksamt emot hjälp av allmänheten att felanmäla belysning som inte fungerar.

Hur gör jag för att felanmäla trasig belysning?

Länk till Felanmälan gatubelysning Öppnas i nytt fönster.

Ange gatuadress för felet. Om det handlar om belysning längs en gång- och cykelbana beskriver du istället felets läge (till exempel ”fjärde lampan på höger sida från korsningen”), bifoga gärna ett foto på var stolpen står.

När jag felanmält en trasig gatlampa – hur snabbt blir den lagad?

När vi får in en felanmälan rapporterar vi den till vår entreprenör som lägger in ärendet i sin planering. Om den trasiga lampan bedöms vara avgörande för säkerhet och trygghet så lagas den omgående. Men om lampan inte bedöms vara avgörande så lagas det inte direkt utan får ibland vänta till en större utkallning i området.

Att kommunen inte lagar enstaka lampor som inte bedöms ha direkt avgörande betydelse för säkerhet och trygghet handlar om att vi vill hushålla med kommunens resurser. Om flera lampor på samma gata inte fungerar och vi bedömer att säkerheten och tryggheten blir sämre så lagas dessa lampor givetvis med prioritet.

Jag har felanmält en lampa och inget händer. Varför?

Kommunen prioriterar att åtgärda belysningsfel som påverkar trafiksäkerhet och trygghet. Ibland händer det att vissa fel är komplicerade att åtgärda, som vissa kabelfel och större anläggningsfel. Då tar det längre tid att få fungerande belysning igen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 september 2022