Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Dricksvatten

Dricksvattnet i det kommunala ledningsnätet kommer från Mälaren. Vattnet renas vid Görvälnsverket i Järfälla kommun.

Spara på dricksvattnet sommartid

Det går åt mycket energi för att rena vatten. När många använder mycket vatten har vattenverket också svårt att hinna med. Här kan du läsa mer om du kan spara på dricksvattnet - både inne och ute.

Om kommunalt vatten och Roslagsvatten

Roslagsvatten är kommunens VA-leverantör.

Roslagsvatten levererar vatten från Norrvatten - ett kommunalförbund som ägs av 14 medlemskommuner. Det är Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Kvaliteten på kommunens dricksvatten kontrolleras kontinuerligt. Proverna analyseras kemiskt och mikrobiologiskt och bedöms efter de riktvärden som Livsmedelsverket fastställt.

Har du frågor om det kommunala vattnet, kontakta Roslagsvatten på telefonnummer
08-540 835 00

Avläsning av vattenmätare

Du läser själv av din vattenmätare med hjälp av ett självavläsningskort som sedan returneras till Roslagsvatten AB. Avläsningskortet skickas ut en gång per år.

Har du frågor? Ring Roslagsvattens kundtjänst, tel 08-540 835 00

Nya dricksvattenföreskrifter från den 1 januari 2023

Liten brunn

Många fastigheter i kommunen har egen dricksvattenbrunn, så kallad liten vattentäkt. Det kan vara en naturlig källa, grävd eller borrad brunn. Den som har egen brunn ansvarar själv för vattnets kvalitet och för att ta vattenprov och bekosta analys.

Här kan du får råd om egen brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl för att borra liten brunn

Observera att det enligt Knivstas lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter krävs anmälan till kommunen om man vill borra liten brunn i vissa delar av kommunen där grundvattentillgången är sämre.

Akuta störningar

Droppande kranar och vattenläckor inomhus ansvarar din fastighetsägare för. Ta kontakt med denne om du behöver mer information.

Om du upptäckt en vattenläcka, inte har kallvatten i kranen eller misstänker ett avloppsstopp på allmän ledning - ring Roslagsvattens jour på 08-540 835 00.

Vattenprover

Vattenprover på det kommunala vattnet i Knivsta tas regelbundet av Norrvatten och analyseras vid Görvälnverkets Laboratorium på uppdrag av Roslagsvatten. Har du frågor? Ring Norrvatten tel 08-505 254 50.

Offentlig kontroll av dricksvatten

Om du har ett vattenverk/en liten brunn som producerar vatten till en skola, en restaurang, ett vårdhem eller en campingplats, måste du anmäla om registrering hos Bygg- och miljönämnden i Knivsta. Anmälningsplikten gäller även samfälligheter och föreningar som producerar tio kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer fler än 50 personer.

Läs mer och anmäl ditt vattenverk/brunn här Öppnas i nytt fönster.

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Miljöenheten

Besöksadress:

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

Postadress:

Knivsta kommun

741 75 Knivsta

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 juli 2023