Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Reseersättning: UL och SL
samt inackorderingstillägg

Om du går i gymnasiet och har minst sex kilometers resväg mellan bostad och skola har du rätt till reseersättning. Inackorderingstillägg kan du söka om restiden mellan bostad och skola överstiger tre timmar per dag.

Reseersättning

Om du går i gymnasiet och har minst sex kilometers resväg mellan bostad och skola har du rätt till reseersättning. Även du som ska gå i gymnasieskola i Uppsala och tidigare inte har ansökt ska nu ansöka.

  • Ersättning ges i form av ett buss/tågkort.
  • Du kan få ersättning fram till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år.
  • Om du har mer än sex kilometer till hållplats kan du ansöka om ersättning för kompletteringsresa.

Har du blivit sent antagen till din skola (juli eller senare) eller byter du skola eller flyttar in till kommunen under läsårets gång så ska du meddela Knivsta kommun vilken skola, program, årskurs och eventuell inriktning du går i.

Inackorderingstillägg

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om restiden mellan bostad och skola överstiger tre timmar per dag.

Inackorderingstillägget avser stöd för boende, fördyrat uppehälle och inkluderar resor till och från hemmet. Du får inte ha busskort från skolan om inackorderingstillägg ska kunna beviljas.

Du kan få inackorderingstillägg till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år.

Vid studier på fristående gymnasieskola söker du inackorderingstillägg hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Ansökan

Du som ska ansöka om buss eller tågkort använder e-tjänsten. E-tjänst eller blankett för att söka reseersättning hittar du via länkarna här nedanför.

Du som ska ansöka om inackorderingstillägg använder blanketten nedan. Du kan även hämta blankett från kommunens kontaktcenter. Ifylld och underskriven blankett lämnas in till kontaktcenter eller postas till:

Knivsta kommun Utbildningskontoret

Centralvägen 18, 741 75 Knivsta

Ansökan lämnas senast 31 maj för de elever som redan går i gymnasiet och 1 juli för nyintagna elever. Du kan ansöka om reseersättning efter du har blivit preliminärt antagen.

Om du sedan byter skola så ska du meddela Knivsta kommun vilken skola, program, årskurs och eventuell inriktning du går i annars riskerar du att din resersättning spärras.

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 juni 2023