Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rivning, trädfällning och markarbeten

Du kan behöva söka marklov eller rivninglov för vissa åtgärder, här får du mer information när lov behövs.

Marklov för ändring av marknivån

Marklov krävs inom detaljplan och inom vissa områden med områdesbestämmelser om du schaktar eller fyller ut marken så att markens höjdläge ändras med mer än 0,5 meter.

Gräver du på allmän plats kan det behövas grävtillstånd från kommunens gatuenhet.

Här kan du läsa mer om att utföra arbete i kommunens mark.

Rivning

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad behöver du oftast söka rivningslov, men det finns undantag där rivningslov inte behövs.

Rivningslov behövs för att:

  • Riva byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan
  • Riva byggnader eller delar av byggnader inom område med områdesbestämmelser

Rivningslov behövs inte för att:

  • Riva byggnader eller delar av byggnader utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar

Anmälan behövs för att:

  • Riva bygglovspliktiga byggnader eller del av byggnader utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Förutsättningar för rivningslov:

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte:

  • Omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, elle bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Trädfällning

Tänk på att det även kan krävas marklov för att ta ner träd inom ett område där det regleras i detaljplanen.

Träd kan dessutom även vara skyddade via exempelvis biotopskydd (till exempel alléträd) och naturminnesskydd.

Kontakta gärna oss vid trädfällning om du är osäker på vad som gäller där du bor.

Läs mer om träd och att fälla träd här

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en avgift. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxan och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till "avgifter för byggande"

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 april 2024