Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vassunda kyrka

Vassunda kyrka består av långhus med tresidigt avslutat kor, sakristia i norr och torn i väster. Troligen fanns en äldre kyrka på platsen redan under 1100-talet.

Kyrkans äldsta delar är sannolikt från 1200-talet. Av den äldsta romanska kyrkan med smalare, absidförsett kor (koret utgrävt) återstår långhusets västra del. Senare under medeltiden, troligen under 1300-talet, förlängdes kyrkan österut till salkyrka med sakristia. Omkring 1400 uppfördes ett västtorn med hög spira, och i mitten av 1400-talet slogs tegelvalv i kyrkan.

Kyrkans tornhuv byggdes 1804

Det nuvarande tresidiga koret tillkom antagligen någon gång mellan 1682 och 1696. Vid en stor reparation 1804 utvidgades sakristian norrut, fönstren förstorades och medeltidsvalven revs och ersattes med ett putsat trätunnvalv. En portal togs upp på tornets västsida. Dessutom tillkom den nuvarande tornhuven.

Den vitputsade kyrkan, under valmat sadeltak, är huvudsakligen uppförd i natursten. Den nyklassicistiska exteriören tillkom vid renoveringen 1804. Sedan dess har inga större ingrepp gjorts i kyrkan. Även interiören präglas av renoveringen i början av 1800- talet. Vid en restaurering 1954, som främst omfattade interiören, konserverades flera av 1700-talsinventarierna. Färgsättningen i övrigt anpassades till de framtagna äldre färgerna.

Vassunda kyrka
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juli 2024