Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rösträkning och valresultat

All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.Alla röster räknas två gånger. En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna. Dels på valnatten, dels på onsdagen efter valdagen. Det är länsstyrelsen som genomför den slutliga rösträkningen och det är först efter den som vi har ett slutligt resultat.

Ett första preliminärt valresultat på valnatten

När röstningen avslutas på valdagen börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där.

Endast de stora partierna redovisas

För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat på valnatten räknas och rapporteras endast rösterna för de partier som förväntas ta mandat.

Övriga partier som anmält sig till valet räknas ihop gemensamt. Dessa partiers röster räknas och redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

Personrösterna räknas inte i den preliminära rösträkningen.

Rösterna skickas till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen och överlämnas till valnämnden i kommunen. Kommunens valnämnd ser till att rösterna från vallokalerna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen.

Resultatet rapporteras på val.se

När ett valdistrikt har räknat färdigt rapporteras resultatet till länsstyrelsen per telefon. Länsstyrelsen registrerar resultateten i Valmyndighetens valdatasystem och när flertalet valdistrikt är klara med sin räkning gör Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning mellan partierna

Valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen

På onsdagen efter valet räknar valnämnden de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för onsdagsräkningen.

Röster som räknas är framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster och röster från ambassader.

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Rösterna räknas i uppsamlingsdistrikt

Vid valnämndens preliminära rösträkning räknas rösterna i uppsamlingsdistrikt. Ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en hel kommun om kommunen inte är valkretsindelad. Rösterna räknas på detta sätt för att valhemligheten inte ska röjas.

Detta gör att det tillkommer ett visst antal distrikt i det slutliga resultatet jämfört med resultatet från valnatten.

Vid val till regionen är antalet valdistrikt färre. Det beror på att Gotland inte har en region.

Rösterna skickas till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen. Valnämnden ser till att rösterna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 september 2022