Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mark och exploatering

Kommunens arbete med mark och exploatering innebär att utveckla och förvalta kommunens mark. Mark- och exploateringenheten ansvarar för försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen, samt följer upp exploateringsavtal.

Om Mark- och exploateringsenheten

Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och har ett markinnehav som Tillväxtkontoret genom Mark- och exploateringsenheten förvaltar, och genomför bland annat markanvisningar och marköverlåtelser för genomförande av exploateringsprojekt.

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för exploateringsprojekt och är exploatörens främsta kontakt i den kommunala organisationen. Förslag till nya markanvisningar tas fram av enheten i nära samarbete med Samhällsbyggnadskontoret och andra berörda enheter.

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Här finner du Knivsta kommuns riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal.

Riktlinjerna ska i första hand fungera som ett vägledande underlag för exploatörer och andra berörda. De ska tydliggöra kommunens utgångspunkter, mål och villkor för prioritering av exploateringsprojekt, handläggningsrutiner samt principer för prissättningen av mark vid markanvisning.

Med riktlinjerna vill kommunen säkerställa att exploateringsprojekt hanteras enligt kända kriterier.

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Se kommunens ordlista med olika begrepp inom mark, exploatering och planarbete

Kontakta Mark- och exploateringsenheten

Telefon: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

Vybild över Knivsta
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juli 2023