Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Elevhälsa

Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Enligt skollagen ska det finnas en elevhälsa i Sveriges alla kommuner. Vill du veta mer om hur elevhälsan i Knivsta kommun arbetar kan du läsa foldern i länken ovan.

Elevhälsa på skolan

På varje skola i Knivsta kommun finns samtliga kompetenser inom elevhälsan – verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och logoped.

Elevhälsan arbetar framför allt hälsofrämjande och förebyggande, med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete som beskrivs i skolans elevhälsoplan.

Kontakt

Adress: Kapellvägen 4, 741 30 Knivsta
Telefon: 018-34 70 67 Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef
mail: Anna-Lena.Persbacke@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 april 2024