Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Medborgarråd

Det finns en önskan hos kommunens folkvalda politiker att utveckla nya former för medborgardialog, och pröva nya vägar för att få in åsikter, kunskap och perspektiv. Därför bjuder kommunen in dig som bor i kommunen att delta i Medborgarrådet. Det är en ny dialogform sammansatt av en större panel för digitala enkäter, kompletterad med mindre fokusgrupper för fördjupade samtal.

Panel för digitala enkäter

Alla som bor i kommunen och som är 16 år eller äldre är välkomna att delta, med något undantag. Det finns ingen gräns för hur många som kan vara med. Som deltagare i panelen får du en digital enkät att besvara ett par gånger per år. Frågorna i enkäten har slutna frågor med svarsalternativ. De kommer att handla om kommunens utveckling och framtid.

Du svarar alltid anonymt.

Har du en förtroendepost i kommunen kan du inte vara med i Medborgarrådet.

Fördjupade fokusråd

De fördjupade fokusråden sätts samman som mindre grupper om 15 - 30 personer. Dessa grupper dras slumpmässigt från den större panelen inför varje fokusråd. Tanken är att fokusrådet ska träffas vid ett eller ett par tillfällen för fördjupad dialog kring frågor som politikerna finner särskilt intressanta att fördjupa sig i, utifrån resultatet från den digitala enkäten.

Representativitet

För kommunens politiker är det viktigt att få en så god bild som möjligt av vad kommunens invånare tycker i olika frågor, utifrån en helhet. Avsikten är därför att enkäten ska sättas samman så att resultatet kan tolkas utifrån hur kommunens befolkning ser ut, vad gäller ålder, kön och bostadsområde. På samma sätt kommer de fördjupade fokusråden sättas samman som representativa grupper.

Gemensamt lärande

Denna kombination av större panel för digitala enkäter och representativt sammansatta fokusråd har inte tidigare prövats i Sverige. Kommunens politiker vill därför bjuda in till ett gemensamt lärande kring denna dialogform. Förhoppningen är att Medborgarrådet ska leda till ett bredare och därmed bättre beslutsunderlag i frågor som rör Knivstas framtid.

Vill du vara med?

När du anmäler dig till Medborgarrådet använder du vår e-tjänst. Du behöver logga in och signera med mobilt BankID.

Saknar du mobilt BankID kan du anmäla dig i Kontaktcenter Knivsta. Du behöver då ta med dig ett personbevis och legitimation. Välkommen att delta!

Har du en förtroendepost i kommunen kan du inte delta i Medborgarrådet.

Läs mer här om hur du anmäler dig till Medborgarrådet

Läs mer om Medborgarrådet på sidorna i menyn. Där finns också information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Logotype för medborgarråd
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2021