Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Politik och nämnder

De förtroendevalda politikerna i Knivsta kommun ansvarar för att leda kommunens verksamhet. På de här sidorna hittar du information om den politiska organisationen. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har egna sidor, där du bland annat hittar kontaktuppgifter till folkvalda politiker och information om politiska sammanträden.

Nya förtroendevalda efter valet 2022

De nya förtroendevalda politikerna för mandatperioden 2022-2026 kommer att presenteras här på sidan när de tillträder.

Se valresultatet och mandatfördelningen här

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och består av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige har samma roll för invånarna i Knivsta som riksdagen har för hela Sveriges befolkning. Med det följer ett samlat ansvar för hur skattemedlen ska fördelas.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

För kommunstyrelsen och nämnderna finns förvaltningen med tjänstepersoner som utför det dagliga arbetet.

Hitta rätt i vår information

Varje politiskt organ - det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna - har egna sidor.

På dessa sidor hittar du:

  • Information om det politiska organet och dess verksamhet
  • Kontaktinformation till folkvalda politiker
  • Kallelser och handlingar till kommande politiska sammanträden
  • Handlingar och protokoll från årets genomförda politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från tidigare års sammanträden?

Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden

Är du intresserad av äldre sammanträden?

Kontakta kommunens diarium, e-post: knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Besöksadress:

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 oktober 2022