Eldning avrådes i Knivsta kommun
Nu är det torrt i skog och mark. Eldning avrådes tills vidare i Knivsta kommun och i hela regionen. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Badvatten

Tillsynen av kommunala badplatser sköts av miljöenheten. Under badsäsongen tar vi regelbundna vattenprover för att kontrollera bakteriehalten. Badplatserna som kontrolleras i Knivsta kommun är Särstabadet, Brunnbybadet, Edabadet och Kungshamn-Morga.

Provtagning av vatten vid kommunens badplatser

Vattenprover tas ungefär var fjärde vecka på kommunens badplatser under sommaren, enligt riktlinjerna för EU-badvatten från Havs- och vattenmyndigheten (direktiv 2006/7/EG, EU-badvatten).

Knivsta kommun har inga EU-klassificerade bad men följer ändå riktlinjerna som gäller för EU-badvatten. I Knivsta kommun är badsäsongen 21 juni – 20 augusti.

Badplatserna som kontrolleras i Knivsta kommun är Särstabadet, Brunnbybadet, Edabadet och Kungshamn-Morga.

Vid provtagning mäts vattentemperaturen och vi gör en bedömning av om det är algblomning i vattnet. Proverna som tas är värden på E.coli, intestinala enterokocker och vattnets temperatur.

När proverna analyserats av laboratoriet, bedöms badvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt som badvatten.

Om resultaten visar på tjänligt med anmärkning innebär det att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om det inte anses innebära någon risk för sjukdom i samband med bad.

Vid otjänligt prov finns det höga bakteriehalter i vattnet. Det kan till exempel bero på att det finns mycket fåglar i vattnet eller på skiftningar i vädret.

Vattenkvaliteten varierar alltid och varje enskild provtagning utgör endast ett stickprov. Om vattnet i ett prov bedöms som otjänligt görs ett nytt prov.

Vid otjänligt vatten avråder kommunen från bad. Vid avrådan publicerar kommunen information om detta på knivsta.se samt sätter upp skyltar vid det aktuella badet.

Algblomning

Algblomning uppstår när växtplankton, ofta cyanobakterier, växer snabbt på kort tid och samlas nära ytan. Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art.

Det är lättast att känna igen algblomning när den är kraftig och på väg att blomma färdigt, då kan det se ut som en tjock grön eller gulbrun massa i vattenytan. I början av algblomningen är det svårare att känna igen den. Då kan det se ut som lite grumligt vatten eller som ett blågrönt filter på vattenytan eller i strandkanten.

Ytvattnet färgas i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt.

Allt grumligt vatten är dock inte algblomning.

Så ska du göra vid algblomning

Ha respekt för algblomningar men var inte rädd. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning.

Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning.

Håll framför allt koll på barn och djur. Det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Sök hjälp om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten.

Här på 1177.se kan du läsa om symptom vid kontakt med algblomning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 maj 2022