Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Riktlinjer för enskilt avlopp

Naturvårdsverket har utifrån miljöbalkens bestämmelser tagit fram förslag på vilka krav som ska ställas på en enskild avloppsanläggning. Kraven riktar sig mot anläggningens reningsresultat, och därför är det viktigt att du har en anläggning som uppfyller de krav som gäller i ditt område.

Vissa vattenområden är mer känsliga för övergödning eller ligger inom tätbebyggt område. Det kan innebära en ökad risk för smitta. Därför delas reningskraven in i två kategorier: hög respektive normal skyddsnivå. Båda nivåerna syftar till miljö- och hälsoskydd.

Fosforfällning

Det finns i princip två olika typer av teknik för fosforfällning för små avlopp.

  • Den ena innebär fällning med kemikalie före eller i slamavskiljaren. Då används oftast en järn- eller aluminiumbaserad flytande kemikalie.
  • Den andra typen av lösning är att du har en fosforfälla som sista steg i avloppsanläggningen. Fosforfällan består då oftast av en behållare med in- respektive utlopp och i behållaren finns ett fosforbindande material. Detta kan exempelvis vara ett kalkbaserat material. Materialet ska sedan bytas med jämna mellanrum.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för drift och underhåll av din avloppsanläggning.

Sluten tank med extremt snålspolande toalett

En sluten tank innebär att inga förorenade ämnen släpps ut till omgivningen. Däremot medför den en ökad transport på grund av slamtömning.

Genom att installera en extremt snålspolande toalett behöver du inte tömma tanken lika ofta, eftersom volymen uppsamlat toalettvatten minskar avsevärt. Detta avloppssystem har stor kretsloppspotential.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 maj 2022