Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Estrids gård

Estrids gård är ett äldreboende i Knivsta tätort. På Estrids gård finns 54 lägenheter, avsedda för personer med behov av omsorg dygnet runt som inte kan ges i hemmet.

Besök på Estrids gård under coronapandemin

Då vi fortfarande befinner oss i en pandemi gäller tills vidare vissa restriktioner kring besök på boendet. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och Socialstyrelsens föreskrifter om hur vi ska genomföra säkra besök på boendet nu när besöksförbudet upphört.

Covid-19 är inte över och varje individ har fortfarande ansvar för att hindra smittspridning.

  • När du kommer på besök ska du vara fri från symtom. Om du har förkylningssymtom, stanna hemma tills du är helt frisk.
  • Håll god handhygien, sprita händer före och efter besöket.
  • Håll avstånd för att minimera smittspridning.
  • Besökare rekommenderas att använda munskydd i gemensamma lokaler och om två meter inte kan hållas utomhus.

Varmt välkomna till Estrids gård!

Följ kommunens samlade information om covid-19

Estrids Gård

Omvårdnad

På Estrids gård finns omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet runt. Verksamheten har ett nära samarbete med arbetsterapeut, sjukgymnast och läkarronder kontinuerligt.

Demensboende

Estrids gård är ett äldreboende i Knivstas tätort. Boendet har en demensavdelning för de med en demenssjukdom och som är beviljad plats av biståndshandläggare. På Estrids gård finns 18 demensplatser. Du som beviljas särskilt boende har ett stort omsorgsbehov dygnet runt och hjälpen kan inte ges i det enskilda hemmet.

Kontaktmannaskap

Verksamhetens arbetssätt bygger på kontaktmannaskap. För att få kontinuitet utses två personal för var och en av de boende, med särskilt ansvar för dennes omvårdnad. Tillsammans med dig som boende och eventuellt dina anhöriga utformas en genomförandeplan. I den framgår vilket stöd den boende behöver och vilka önskemål hen har för att kunna trivas och få vardagen att fungera.

Aktiviteter

Vi arbetar för att fylla vardagen med innehållsrika aktiviteter. Årets traditionella högtider, till exempel jul och midsommar, firas på olika sätt.

Korttidsboende/växelvård

Korttidsboendet vänder sig till dig som har behov av återhämtning och rehabilitering efter en sjukhusvistelse, eller som inte kan bo kvar hemma trots stöd av hemtjänst och hemsjukvård. Under tiden som du vistas på korttidsboendet ses hemsituationen över - målsättningen är att återgå till det egna hemmet. På korttidsboendet tilldelas du eget rum under sin vistelsetid. Med växelvård så har du en plats kontinuerligt.

Ansök om plats

Du ansöker om särskilt boende hos kommunens biståndshandläggare vid Biståndsenheten:

Kontakta Biståndsenheten

Telefon: 018-34 70 00

Telefontid: Vardagar, dagtid

Besöksadress: Ängbyvägen 10, 741 30 Knivsta

Postadress: Biståndsenheten, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Fax: 018-34 39 70

Mer information

Önskar du mer information om boendet?

Kontakt via telefon: kommunens växel 018-34 70 00 dagtid, vardagar.

Enhetschef: Ferial Sanati

E-post: ferial.sanati@knivsta.se

Biträdande enhetschef: Monika Hubert

E-post: monika.hubert@knivsta.se

Besöksadress: Vi har tillfälligt flyttat till Villa Ängby, Förrådsvägen 38 A, 741 30, KnivstaKontakt till personalen på Estrids gård

Plan 2 A Korttidsenheten
018-34 69 70

2B Omvårdnadsboende
018-34 69 71

3A Omvårdnadsboende
018-34 69 72

3B Omvårdnadsboende
018-34 69 73

4A Demensboende
018-34 69 74

4B Demensboende
018-34 69 75

Kontakt joursjuksköterska
076-175 07 42

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 oktober 2022