Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rickebasta alsumpskog

Rickebasta alsumpskog är både ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Det betyder att sumpskogen ingår i ett nätverk av naturmiljöer som alla länder i EU har åtagit sig att bevara.

Alsumpskogen är svårgenomtränglig; här är marken väldigt dyig och överallt står och ligger döda träd, så kallade lågor, mellan snår av hägg och slån.

De döda träden och våtmarken fungerar som en barnkammare för massor av insekter som i sin tur lockar till sig fåglar och fladdermöss.

När man rör sig genom skogen ska man vara försiktig så att man inte förstör lågorna eller trampar sönder sumpbotten.

Läs mer om Rickebastas naturrreservat på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rickebasta alsumpskog
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 april 2021