Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Tandvård

Ansvaret för tandvården ligger hos regionen. Vissa sjuka, äldre och funktionshindrade har rätt till subventionerad tandvård, så kallad nödvändig tandvård.

Vad är nödvändig tandvård?

Nödvändig tandvård är den tandvård som krävs för att du ska kunna äta, skratta, prata och för att du inte ska ha ont i dina tänder.

Munhälsobedömning erbjuds

Inom subventionen ingår att du också får erbjudande om munhälsobedömning. Den är kostnadsfri och innebär en enklare kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. När du valt att tacka ja till munhälsobedömningen utförs den av tandhygienist en gång per år. Tyngdpunkten ligger i att ge munhälsoråd till dig, dina närstående eller din personal inom hemtjänst och på boendet.

Vem har rätt till tandvård subventionerad av regionen?

  • Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  • Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Personer som oavsett boendeform, har en psykossjukdom eller en annan psykisk sjukdom som varat längre än ett år som medfört ett omfattande funktionshinder som gör att de inte av egen kraft förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov av tandvård.

Ansök om subventionerad tandvård

Det är biståndsenheten i Knivsta kommun som granskar vårdbehovet och bedömer om en person har rätt till subventionerad tandvård.

Telefon växel 018 - 34 70 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 juli 2023