Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Parkering

Knivsta har flera kommunala parkeringsplatser, främst i tätorten och flest i de centrala delarna. Norr och söder om järnvägsstationen finns pendlarparkeringar som är avgiftsbelagda under vardagar.

Korttidsparkering i centrala Knivsta

I de centrala delarna av Knivsta gäller generellt parkeringsförbud på gatorna, men längs många gator finns parkeringsfickor där det är möjligt att parkera. Dett är tillåtet att parkera upp till tre timmar mellan klockan 06-18 med parkeringsskiva. På Sågverkstorget finns en lite större parkering där det är tillåtet att parkera två timmar med parkeringsskiva mellan klockan 06-18.

Ingen avgift eller p-skiva behövs under lördagar och söndagar, inte heller på röda dagar som infaller på en vardag.

Parkeringsskiva kan hämtas i Kontaktcenter Knivsta på bottenplan i Kommunhuset.

Pendlarparkering

Pendlarparkeringar finns i närheten av järnvägsstationen i centrala Knivsta, vid AR-terminalen nära Brunnby trafikplats vid E4:an samt i Vassunda och Husby-Långhundra.

Vid Knivsta station finns avgiftsbelagda parkeringar vid Pizzavallen söder om stationen och vid Järnvägstorget och under Gredelbybron norr om stationen. Det finns också två avgiftsfria pendlarparkeringar i närheten till stationen. En som ligger söder om stationen på Södra Stationsvägen vid reningsverket där du kan parkera i upp till 24 timmar. Samt en vid Aprikosvägen i Östra Ängby där det är tillåtet att parkera upp till 48 timmar.

Pendlarparkeringen vid AR-terminalen är avgiftsfri. Flera busslinjer stannar vid parkeringen. Tänk på att 48 timmar är längsta parkeringstid.

Pendlarparkeringarna i Vassunda och Husby-Långhundra är avgiftsfria med en längsta parkeringstid på 24 timmar.

Ingen avgift eller p-skiva behövs under lördagar och söndagar, inte heller på röda dagar som infaller på en vardag.

Avgiftsbelagd parkering

På de större pendlarparkeringarna, Pizzavallen, vid Järnvägstorget och under Gredelbybron är parkeringen avgiftsbelagd. Från och med den första oktober 2017 gäller avgiftsplikten måndag till fredag 00-24, helger gäller fri parkering.

Parkeringsavgiften är 25 kronor per dygn och kan betalas i automat eller genom app i smartphone. Mer information hittar du i anslutning till parkeringsautomaterna. Det går även att lösa månadsbiljett via länken nedan. På dessa parkeringar är det tillåtet att parkera upp till 48 timmar.

Köp din månadsbiljett till pendlarparkeringen via denna e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För betalning i automat gäller att du knappar in din bils registreringsnummer istället för att få ut en pappersbiljett. Betalningen registreras digitalt och kan vid begäran skickas via e-post.

Datumparkering i Alsike tätort

Datumparkering gäller i Alsike tätort. Datumparkering betyder att det är förbjudet att parkera på gatusidan med jämna husnummer vid jämna datum. Det är förbjudet att parkera på gatusidan med udda husnummer under udda dagar. Parkeringsförbudet gäller under veckans alla dagar, måndag till söndag, mellan midnatt klockan 00:00 till och med klockan 17:00.

Karta över datumparkeringsområde i Alsike Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Viktigt med framkomlighet på gatorna

Bakgrunden till beslutet att införa datumparkering är att flera av gatorna i Alsike är smala och i vissa delar av Alsike har antalet parkerade bilar ökat betydligt. Genom att införa datumparkering går det att undvika att bilar dubbelparkeras. Det är viktigt att både räddningstjänst och transporter har en framkomlig väg, de nya bestämmelserna möjliggör detta. Även Knivsta kommuns gatuenhet får lättare att planera och genomföra underhåll av gatorna när den ena sidan av gatorna är fri från parkerade bilar, ett exempel på underhåll är snöröjning under vinterhalvåret.

Parkeringsförbud inom följande områden

Parkeringsförbudet gäller inom följande område i Alsike. Östra och västra sidan av Brunnbyvägen, från korsningen med Åsgatan i söder till Björkkällevägen i norr. Förbudet gäller de kommunala gatorna. Förbudet gäller inte på gator som är enskilda vägar eller ligger på samfälligheter.

MC- och mopedparkering

På södra delen av pendlarparkeringen längs med Centralvägen finns det avgiftsfria parkeringsplatser för moped och motorcykel. Det finns även platser utmed Staffansvägen, nära korsningen med Gredelbyvägen.

Kommunal parkeringsövervakning

Knivsta kommun har parkeringsövervakning som övervakar kommunens gator och allmänna parkeringar enligt Lagen om kommunal parkeringsövervakning m. m. Om du har parkerat fel och fått en parkeringsanmärkning utfärdad av Knivsta kommun ska den betalas till Transportstyrelsen enligt instruktionerna på parkeringsanmärkningen. Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad ska den bestridas till polisen. Också denna information hittar du på parkeringsanmärkningen.

Utöver den kommunala parkeringsövervakningen förekommer annan parkeringsövervakning på mark som inte övervakas av kommunen. Vad som gäller för dessa kontrollavgifter ska framgå på anmärkningen. Du ser tydlig skillnad om det är en kommunal parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift på annan mark då den kommunala parkeringsanmärkningen är märkt med Knivsta kommun och kommunvapnet i stor stil överst på den gula remsan som är parkeringsanmärkningen.

Läs mer om parkeringsanmärkningar här. Öppnas i nytt fönster.

Om du vill anmäla en felparkerad bil på kommunala gator, vägar eller parkeringsplatser kan du göra det via e-post till knivsta@knivsta.se eller ringa vårt Kontaktcenter på telefon 018 34 70 00.

Mer information - kartor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 maj 2024