Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lämna synpunkter eller klaga

Om du är nöjd eller missnöjd, eller om du har synpunkter på den kommunala servicen, är det viktigt för oss att du berättar det. Du kan komma med en synpunkt eller ett klagomål. Din åsikt hjälper oss att förbättra oss. Här får du veta hur du kan kontakta oss och hur vi tar hand om dina synpunkter och klagomål.

Så här kan du kontakta oss

Du kan kontakta oss på flera olika sätt.

Det här händer med din synpunkt

En synpunkt skickas vidare till berörd verksamhet och ligger till grund för ett långsiktigt förbättringsarbete.

Det här händer med ditt klagomål

När du lämnar in ett klagomål registreras det hos kommunen som ett ärende. Klagomålet registreras senast inom två arbetsdagar efter att vi mottagit det. Därefter får den som lämnat klagomålet en bekräftelse från kommunen med information om vem som ansvarar för ärendet.

Ansvarig handläggare informerar dig inom rimlig tid om hur ärendet kommer att behandlas. Det kan ta olika lång tid, beroende på hur komplext klagomålet är.

Så här följer vi upp synpunkter och klagomål

Kommunen ser hela synpunkts- och klagomålshanteringen som ett verktyg i kommunens kvalitetsarbete. Synpunkter och klagomål ger viktig information till den enhet som berörs och kunskap till ledningen. De fungerar också som ett instrument för de förtroendevalda.

Alla inkomna synpunkter och klagomål samlas inom varje verksamhet. De diskuteras kontinuerligt i arbetsgrupperna och ligger till grund för ett långsiktigt förbättringsarbete.

Varje år i samband med verksamhetsberättelse sammanställer vi de åsikter som kommit in. Rapporteringen ger den politiska ledningen en indikation om vad allmänheten tycker. Den visar vilka förbättringsåtgärder som kommunen har gjort eller planerar att genomföra.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2024