Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fritidshem, fritidsklubb

Fritidshemmen är till för de elever som har föräldrar som arbetar eller studerar. Som elev kan du delta i fritidshemmens verksamhet efter skoldagens slut och under skollov. Från och med höstterminen det år du fyller 10 år kan du välja fritidsklubb i stället för fritidshem. 

Fritidshem

Fritidshemmen är till för de elever som har föräldrar som arbetar eller studerar. Som elev kan man delta i fritidshemmens verksamhet efter skoldagens slut och under skollov.

Fritidshem erbjuds från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Verksamheten håller till i skolans lokaler. Du hittar telefonnummer till fritidshemmen på varje skola på sidorna Kommunala skolor respektive Fristående skolor. Klicka dig vidare till respektive skola.

Läs mer om avgiften för en plats på fritidshemmet i dokumentet Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem längre ner på sidan.

Gå till sidan Kommunala skolor

Gå till sidan Fristående skolor

Fritidsklubb

Från och med hösttterminen det år eleven fyller 10 år, kan du välja fritidsklubb i stället för fritidshem. Elevernas intressen är utgångspunkten vid planeringen av aktiviteter.

Knivsta Fritidsklubb är en mötesplats dit alla elever i årskurs 4, 5 och 6 på Högåsskolan, Margarethaskolan, Segerstaskolan och Ängbyskolan är välkomna att anmäla sig. Fritidsklubb erbjuds på Segerstaskolan för Margarethaskolans och Segerstaskolans elever och på Högåsskolan för elever från Högåsskolan och Ängbyskolan. Att Ängbyskolans elever erbjuds fritidsklubb på Högåsskolan beror på lokalbrist på Ängbyskolan.

Fritidsklubbarna finns vid Alsike skola, vid Högåsskolan och vid Segerstaskolan. De öppnar vid skoldagens slut och stänger 17.00. Under lov och studiedagar är klubben öppen 9-16.00. Mellanmål serveras.

På fritidsklubben tar eleverna ett större ansvar för sin fritid än tidigare. Barnen kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider de ska vara på klubben, och de går hem själva.

Telefonnummer till fritidsklubben vid Alsike: 0725571520
Telefonnummer till fritidsklubben vid Högåsskolan: 070-2754884
Telefonnummer till fritidsklubben vid Segerstaskolan: 018-347930, 018-347925

Nytt om Fritidsklubben Guldgruvan inför höstterminen 2021

Fritidsklubbens verksamhet, som till och med vårterminen 2021 drivits av Kultur och Fritid på Guldgruvan, kommer att upphöra i samband med skolstarten hösten 2021. Ansvaret för att driva fritidsklubb flyttas därför över till Utbildningskontoret i samband med skolstarten hösten 2021. Till hösten kommer därför fritidsklubb att erbjudas på Segerstaskolan för Margarethaskolans och Segerstaskolans elever och på Högåsskolan för elever från Högåsskolan och Ängbyskolan. Att Ängbyskolans elever erbjuds fritidsklubb på Högåsskolan beror på lokalbrist på Ängbyskolan. De elever som ansökt om plats till Fritidsklubben Guldgruvan behöver inte ansöka om plats igen, utan deras ansökan flyttas till den korrekta nya fritidsklubben.

Fritidsklubbens verksamhet kommer att drivas i skolans lokaler, både på Segerstaskolan och Högåsskolan, och ha sin verksamhet igång från att första klassen på mellanstadiet slutar för dagen och fram till 17.00. Utformandet av klubbarnas verksamhet kommer att ske i samråd med de elever som är anmälda till klubben när verksamheten startar i augusti.

Regler och avgifter i korthet

Avgiften för barn med fritidshem beräknas på familjens gemensamma inkomst före skatt. Knivsta kommun tillämpar maxtaxa.

Taxan i korthet:

  • Barn inom fritidshem betalar full avgift oavsett vistelsetid. Du betalar full avgift inom maxtaxans ram, tolv månader per år.
  • Avgift i fritidsklubb: Du betalar en terminsavgift för varje barn.

Blanketter

Taxor och avgifter

Målade barnhänder
Förskola och skola

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 oktober 2021