Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fritidshem, fritidsklubb

Fritidshemmen är till för de elever som har föräldrar som arbetar eller studerar. Som elev kan du delta i fritidshemmens verksamhet före och efter skoldagen och under skollov. Från och med höstterminen det år du fyller 10 år kan du välja fritidsklubb i stället för fritidshem.

Registrera inkomst och ändrade familjeförhållanden

Månadsavgiften för förskola, familjedaghem och fritidshem grundas på hushållets gemensamma inkomst. Det är därför viktigt att meddela kommunen om ändrad inkomst och ändrade familjeförhållanden, exempelvis vid separation eller samboskap, då det direkt påverkar hushållets inkomst.

Grund för placering

Sysselsättningen ligger till grund för barnets placering.
Om du blir arbetssökande, börjar studera/arbeta eller är föräldraledig, ska du anmäla att du ändrat sysselsättning.

Observera att vid anmälan av inkomst eller ändrade familjeförhållanden så sker inte ändring av grund för placering per automatik utan särskild anmälan behöver göras.

Fritidshem

Fritidshemmen är till för de elever som har föräldrar som arbetar eller studerar. Som elev kan man delta i fritidshemmens verksamhet före och efter skoldagen och under skollov.

Fritidshem erbjuds från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Verksamheten håller till i skolans lokaler. Du hittar telefonnummer till fritidshemmen på varje skola på sidorna Kommunala skolor respektive Fristående skolor. Klicka dig vidare till respektive skola.

Läs mer om avgiften för en plats på fritidshemmet i dokumentet Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem längre ner på sidan.

Gå till sidan Kommunala skolor

Gå till sidan Fristående skolor

Fritidsklubb

Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år, kan du välja öppen fritids verksamhet, så kallad fritidsklubb, i stället för fritidshem. Elevernas intressen är utgångspunkten vid planeringen av aktiviteter.

Fritidsklubben är en mötesplats dit elever i årskurs 4, 5 och 6 är välkomna att anmäla sig. Fritidsklubb erbjuds på Alsike skola, Högåsskolan och Valloxskolan.

Elever ska erbjudas tid på fritidsklubben i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier.
Mellanmål serveras.

På fritidsklubben tar eleverna ett större ansvar för sin fritid än tidigare. Barnen är inte inskrivna och har inget schema, utan kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider de ska vara där.

Telefonnummer till fritidsklubben vid Alsike: 072-557 15 20
Telefonnummer till fritidsklubben vid Högåsskolan: 070-275 48 84
Telefonnummer till fritidsklubben vid Valloxskolan: 018-34 79 30, 018-34 79 25

Regler och avgifter i korthet

Avgiften för barn med fritidshem beräknas på familjens gemensamma inkomst före skatt. Knivsta kommun tillämpar maxtaxa.

Taxan i korthet:

  • Barn inom förskoleverksamhet och fritidshem betalar full avgift oavsett vistelsetid inom maxtaxans ram.
  • Avgift i fritidsklubb: Du betalar en månadsavgift för varje barn.

Blanketter

Taxor och avgifter

Målade barnhänder
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 maj 2024