Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Aktuella konstprojekt

Här hittar du information om konstprojekt som är aktuella just nu.

Kiosk Obelisk av Ulf Mejergren

Det ska bli konstnärlig gestaltning i det framväxande kvarteret Segerdal, intill kommunhuset. Och nu är det klart: i anslutning till den planerade parken Modins trädgård får Knivsta ett 9 meter högt falurött landmärke – Ulf Mejergrens verk Kiosk Obelisk.

Rendering av Kiosk Obelisk placerad intill den kommande parken i kvarteret Segerdal

Rendering av Kiosk Obelisk placerad intill den kommande parken i kvarteret Segerdal.


En upphandling för konstnärlig gestaltning i kvarteret Segerdal påbörjades hösten 2022 och 65 konstnärer anmälde intresse. Av dessa valdes två ut för att lämna skissförslag – en konstnärlig idé särskilt framtagen för platsen och projektet. Knivsta kommuns konstråd har efter omröstning beslutat att gestaltningsuppdraget ska tilldelas Ulf Mejergren och hans verk Kiosk Obelisk. Ulf Mejergren arbetar som både arkitekt och konstnär och är glad och förväntansfull inför arbetet.

- Det känns mycket bra! Jag har levt mig in i den här skissen ett tag och det kommer att bli en rolig resa att nu få den realiserad, säger han.

Vad var det som fick dig att söka just det här uppdraget?

- Det var många saker som var lockande. Knivsta är inne i en spännande fas, lite som att Knivsta genomgår tonåren just nu. Kommunen har en stor tillväxt som sker under en relativt kort period och i och med det så uppstår det också frågor kring vad för plats Knivsta ska bli. Platsen framför kommunhuset är också central och symbolisk så det blir lite av en ”perfect storm” att göra något spännande här, säger Ulf Mejergren. 

Den konstnärliga gestaltningen, Kiosk Obelisk, är som namnet antyder en blandning mellan något litet och något stort. Där en kiosk är anspråkslös och småskalig till sin natur är obelisken raka motsatsen: monumental och högtravande. Ulf Mejergren vill utforska vad som uppstår om man tar dessa typologier och slår ihop dem. Kanske framträder något intressant ur motsatsförhållandet när två olika viljor och uttryck möts.

- Obeliskens form blir till av att man staplar ett antal röda lantliga stugor på varandra som smalnar av ju högre upp man kommer, en hyllning till Knivstas landsbygd. Kiosken är stugan längst ned. Den kan användas som tillfällig lek-kiosk, eller kanske ett utomhusbibliotek. Kiosk Obelisk aktiverar platsen och gör den livlig samtidigt som invånare och besökare i Knivsta själva kan bli en del av verket, menar Ulf Mejergren.

Budgeten för konstverket är 650 000 kronor och det finansieras av entreprenören som bygger kvarteret Segerdal. Det är första gången som konst uppförs på allmän plats i Knivsta med medel från en privat aktör.

- Det är ett spännande och kul projekt. Vi behöver samverka kring, och utveckla, den gestaltade livsmiljön i Knivsta tillsammans med de aktörer som bygger och etablerar sig här, säger Jon Hulander, kulturstrateg på Knivsta kommun.

Nu påbörjas en fas av planering och finjusteringar av skissen. Parken Modins trädgård är i princip färdigprojekterad men bygget av den kan inte påbörjas förrän kvartersbyggnaderna är klara.

Knivsta konstråds motivering

Skissförslaget Kiosk Obelisk av Ulf Mejergren svarar väl upp mot beställarens mål och krav med konstprojektet. Det berör och gestaltar den intensiva tillväxtperiod som kommunen befinner sig i, samtidigt som det fångar komplexitet, utmaningar och dialog mellan stad och landsbygd i Knivsta. Verket blir ett synligt landmärke och kompletterar den planerade parken, miljön runt kommunhuset och nybyggda kvarteret Segerdal med både lekfullhet och allvar, humor och självdistans, kulturhistoria och framtidstro.

Knivstas konstråd

Lena Larsson, Kultur och fritidschef Knivsta kommun

Hélene Burmeister, Kulturchef Knivsta kommun

Jon Hulander, Kulturstrateg Knivsta kommun

Robert Fåhraeus, Samhällsbyggnadskoordinator Knivsta kommun

Ann-Catrin Thor, Parkingenjör Knivsta kommun

Jessica Öhrn, Planarkitekt Knivsta kommun

Lotta Palmgren, Landskapsarkitekt WSP

Martina MacQueen, Konstkonsult

Konstverket Kiosk Obelisk består av staplade röda stugor.

Kiosk Obelisk av Ulf Mejergren

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023