Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Överklaga beslut

Som medborgare kan du överklaga ett beslut om det har gått dig emot eller om du tycker att kommunen har fattat ett beslut som strider emot lagen.

Lagen skiljer mellan två typer av överklagande

Vill du överklaga ett beslut?

Lagen skiljer mellan överklaganden av allmänna beslut (laglighetsprövning) och specifika beslut som rör dig som person (förvaltningsbesvär).

Att överklaga ett beslut som gäller dig och kommer från kommunen kallas därför att du överklagar genom förvaltningsbesvär.

Prövningen som görs av din överklagan vid förvaltningsbesvär är fullständig och omfattar både lagligheten och lämpligheten i beslutet.

Vid en laglighetsprövning däremot, prövas endast beslutets laglighet enligt kommunallagen (2017:725), kapitel 13.

Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande kan du inte laglighetspröva beslutet. Då gäller de särskilda bestämmelserna i den lagen istället. Oftast hittar du bestämmelser om överklagande i slutet av den aktuella lagen.

Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du kan överklaga ett beslut. Vanligtvis sker detta i samband med att du får ta del av det fattade beslutet - antingen skriftligt eller muntligt.

Läs mer om hur du överklagar Länk till annan webbplats.

Kostar det något att överklaga?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande. Väljer du däremot att anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, måste du i regel själv betala det.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 september 2023