Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Strömavbrott och frånkoppling

Om samhällets elförbrukning överskrider den el som finns att tillgå måste samhällsviktiga verksamheter prioriteras. I så fall kan planerade strömavbrott, så kallade frånkopplingar, bli nödvändiga. Här kan du läsa mer om frånkopplingar.

Större avbrott är sällsynta i Sverige, tack vare ett välutvecklat och robust elnät. Men vi kan aldrig utesluta att ett strömavbrott kan ske. Därför behövs noggrann planering för vad som behöver göras i en akut situation när elektriciteten inte räcker till.

Om samhällets totala elförbrukning överskrider det som produceras och importeras behöver elen gå till samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis sjukhus. I ett sådant läge kan en manuell frånkoppling bli nödvändig.

Manuell frånkoppling är ett planerat strömavbrott, då elen stängs av i begränsade områden i omgångar. Detta sker under en tid på dygnet då belastningen på elnätet är som störst. En sådan frånkoppling regleras av Svenska kraftnät.

Läs om hur du förbereder dig för strömavbrott

Läs om energibesparingar i Knivsta kommun

Har du strömavbrott just nu?

Ansvaret för den dagliga energiförsörjningen i Knivsta kommun ligger hos energibolagen. I Knivsta kommun sköts drift, underhåll och kundkontakter för elförsörjningen av Vattenfall Sveanät.

Kontakta Vattenfall

På Vattenfalls webbplats hittar du information om aktuella strömavbrott, samt hur du felsöker och felanmäler.

Gå till sidan om pågående strömavbrott hos Vattenfall eldistribution Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024