Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Alsike kyrka

Delar av Alsike kyrka uppfördes under 1200-talet. Troligen har kyrkan haft en föregångare av trä. Den nuvarande kyrkan är byggd i sten och tegel, vilket är sällsynt i Uppland.

Alsike kyrka

Sakristian på norra sidan, byggd i gråsten, kan möjligen vara äldre än kärnkyrkan. Tornet i väster uppfördes under förra delen av 1400-talet. 1799 flyttades klockorna hit från en klockstapel.

Ett vapenhus byggdes under 1400-talet men revs till stora delar och ersattes av det nuvarande 1859-60. Valven slogs på 1400-talet och försågs med målningar. Valven har dock bytts ut under 1600- och 1700-tal vid reparationer i kyrkan. Korsarmarna tillfogades 1859-60, liksom koret i öster. Vid reparationsarbeten 1947 fann man en runsten som nu står uppställd vid ingången till vapenhuset.

Interiör med jugendstil

Vad som framförallt karakteriserar interiören är de valvmålningar som utfördes under restaureringen 1910-11, och som ger kyrkan jugendkaraktär. Ett nytt altare murades av tegel. Här på lade man den medeltida altarskivan, som hade påträffats i golvet, använd som gravhäll.

På altaret står ett krucifix, inköpt i Venedig och skänkt 1911. Troligen är det tillverkat omkring år 1600. Predikstolen härrör från restaureringen 1859-60. Kristusbilden från ett 1400-tals triumfkrucifix är placerat på östra vägen i södra korsarmen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 november 2020