Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan i vissa fall behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan i vissa fall behöva en kontrollansvarig(KA) för ditt projekt.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan samt att se till så kontrollplanen följs. En kontrollansvarig ska också medverka vid det tekniska samrådet och se till att ditt projekt uppfyller kraven i plan-och bygglagen. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad.

Du kan läsa mer om en kontrollansvarigs uppgift på boverket.se

Kontrollplan

En kontrollplan fastställs i startbeskedet.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är det dokument som används för att redovisa vad som ska kontrolleras och när kontrollen ska utföras. Syftet är att uppfylla de krav som gäller enligt gällande lag och föreskrifter. Kontrollplanen ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden innan åtgärden påbörjas.

När du fått bygglov och startbesked och byggnationen startat ska kontrollplanen fyllas i allt eftersom arbetena utförs. När åtgärden är färdig ska kontrollplanen skrivas under och skickas in, det blir då en såkallad verifierad kontrollplan. Den verifierade kontrollplanen ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden för att få slutbesked. Innan dess får åtgärden/byggnaden inte tas i bruk.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet.

Vem upprättar kontrollplanen?

Det är du som byggherre som ansvarar för att det lämnas in en kontrollplan, men om det finns en kontrollansvarig anlitad så upprättar den personen ett förslag på kontrollplan till det tekniska samrådet.

I mindre/enklare ärenden där det inte krävs någon kontrollansvarig så är det byggherren som ska upprätta och lämna in ett förslag på kontrollplan.

När krävs det en kontrollplan?

En kontrollplan krävs i de flesta typer av ärenden som är lov- eller anmälningspliktiga.

Kontrollplanen bör normalt innehålla:

  • Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna avser
  • Vem som ska göra kontrollerna
  • Vilka anmälningar som ska göras till bygg- och miljökontoret
  • Vilka arbetsplatsbesök som bygg- och miljökontoret bör göra och när besöken bör ske
  • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
  • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand
  • Att åtgärden följer beviljat bygglov

Syftet med kontrollerna i kontrollplanen är bl.a. att de tekniska egenskapskraven blir uppfyllda.

Exempel kontrollplaner

Här kan du se exempel på kontrollplaner för ärenden som inte kräver en kontrollansvarig, dessa kan du använda som underlag vid framtagandet av en kontrollplan för ditt projekt.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 januari 2023