Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nu har du kommit till Knivsta kommuns webbplats för samhällsbyggnad och utveckling. Här får du veta mer om hur Knivsta utvecklas, läsa om stationssamhället och den levande landsbygden samt ta del av allt det som händer inom skola, omsorg och fritid. Välkommen in!

Aktuellt

Bygga, bo och miljö

Knivsta utvecklas

Visionen för framtiden, fyra tågspår och småskaliga kvarter. Läs mer om hur Knivsta ska utvecklas - i samverkan med en levande landsbygd.

Bygga, bo och miljö

Vision och utgångspunkt

Framtidens Knivsta ska vara tryggt, trivsamt och formas enligt trädgårdsstadens principer. Läs om den politiska visionen och ta del av de dokument som styr när kommunen fattar beslut om Knivsta ska utvecklas.

Bygga, bo och miljö

Kommunens prioriterade byggplaner 2024

Kommunstyrelsen har beslutat om vilka byggprojekt som ska prioriteras i Knivsta framöver. Bland annat står radhus i kvarteret Tärnan, handelsplats vid E4 och området Myrberget på listan för 2024. Läs om projekten här.

Bygga, bo och miljö

Fyra spår

Trafikverket planerar för två ytterligare tågspår genom Knivsta kommun, med ny station i Alsike stationssamhälle. Just nu utreds var de nya spåren ska dras. Läs mer och ta del av frågor och svar.

Bygga, bo och miljö

Ny översiktsplan för Knivsta kommun

Knivsta kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Här kan du läsa mer om arbetet och hur du kan vara med och påverka.

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommun får Samhällsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Allt som byggs ska följa kommunens stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. Nu ska strategin arbetas om och få namnet Samhällsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.

Nyheter