Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Uppställning av husvagn, husbil och fritidsbåt

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Här får du information var uppställning får och inte får ske.

Regler för fritidsbåt, husvagn och husbil

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar.

Var uppställning får ske

Uppställningen får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus.
Om man placerar båten, husvagnen eller husbilen närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande, gärna skriftligt.

Var uppställning inte får ske

Uppställningen får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Uppställningen ska ske så att det inte innebär en fara för människors hälsa eller säkerhet eller medför en betydande olägenhet på annat sätt. Exempel på fara för människors hälsa eller säkerhet är skymd sikt vid utfart eller korsning eller brandrisk. Betydande olägenhet kan till exempel vara skuggning eller förlorad utsikt.

Inom vissa områden får båtar, husvagnar och husbilar inte ställas upp utan bygglov. Det gäller dels i särskilt värdefulla områden dels om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser. Kontakta oss om du är osäker.

Hur många båtar, husvagnar och husbilar får ställas upp?

Uppställningen får omfatta högst två enheter. Man får alltså ställa upp en eller två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar.
Det finns ingen begränsning i storlek för att uppställningen ska vara lovbefriad. Uppställningen får dock inte innebära en betydande olägenhet för omgivningen.

Hur länge får uppställningen ske?

Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. Det innebär att de får ställas upp på tomten under den säsong de inte används. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt.

Får fritidsbåten, husvagnen eller husbilen användas under uppställningen?

Båten, husvagnen eller husbilen får inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under den tid den är uppställd på tomten.

Andra tillstånd

Uppställning av båt, husvagn eller husbil inom ett område som omfattas av strandskydd kan kräva strandskyddsdispens, detta söker du hos kommunens miljöenhet.

Vid uppställning av båt, husvagn eller husbil i närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller inom ett avstånd på 12 meter från vägen. Länsstyrelsen har, med hänsyn till trafiksäkerheten, möjlighet att utöka området där tillstånd behöver sökas upp till 50 meter. Tillstånd behöver inte sökas om åtgärden görs inom ett område med detaljplan eller kräver bygglov.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 januari 2023