Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bokslutsinformation - så användes dina skattepengar 2019

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2019. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina pengar användes. Du kan även läsa årsredovisningen i sin helhet. I menyn hittar du en ekonomisk analys.

Plusresultat under 2019

2019 gjorde Knivsta kommun ett överskott och kommunens resultat slutade på 17,9 miljoner.

Bakgrunden är bland annat att skatten höjdes med 70 öre för budgetåret 2019. Det gav en förbättring av intäkterna med 32 miljoner kronor.

Centrum för idrott och kultur togs i drift senare under året än beräknat. Det innebar en lägre kostnad än budgeterat.

Försäljningen av kvarteret Virkesladan slutfördes under året vilket kraftigt förbättrade exploateringsintäkterna jämfört med de senaste åren.

Årets resultat innebär att kommunen har sammanlagt 1,9 miljoner kronor kvar att reglera på de senaste årens underskott.

Så användes 100 kronor i skatt:

Cirka

 • 16,80 kr till förskolan
 • 31,90 kr till grundskolan
 • 7,40 kr till gymnasieskolan
 • 1,90 kr till vuxenutbildning med mera
 • 12,60 kr till vård och omsorg om äldre
 • 7,40 kr till vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • 50 öre till färdtjänst
 • 5,50 kr till individ- och familjeomsorg
 • 20 öre till arbetsmarknadsåtgärder
 • 50 öre till flyktingmottagande
 • 3,20 kr till infrastruktur och fysisk planering
 • 1,30 kr till räddningstjänst
 • 3,50 kr till kultur och fritid
 • 1,40 kr till kommunfullmäktige och nämndverksamhet
 • 40 öre till miljö- och hälsoskydd
 • 2,30 kr till kommungemensam stödverksamhet
 • 3,40 kr till kommunövergripande verksamhet

Det här var kommunens intäkter 2019:

 • Kommunalskatt 983 miljoner kronor
 • Kommunalekonomisk utjämning 160 miljoner kronor
 • Kommunala taxor och avgifter 74 miljoner
 • Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera 175 miljoner kronor

Årets resultat

Kommunens bokslut för 2019 visar på ett positivt resultat på 17,9 miljoner kronor.

Under året:

 • deltog 540 elever i Kulturskolans verksamheter – totalt cirka 620 platser
 • kom det in 180 ansökningar om bygglov och 20 ansökningar om förhandsbesked till kommunens bygglovskontor
 • var antalet boklån på biblioteket 93 694
 • hade Sjögrenska gymnasiet 110 elever, varav 46 var folkbokförda i Knivsta kommun
 • var antalet elever i Knivstas kommunala grundskolor i snitt 2 589 , av dem gick 280 i förskoleklass
 • var i snitt 807 barn placerade i den kommunala förskolan
 • var i snitt 1 008 barn placerade i de kommunala fritidshemmen och 130 barn i kommunala fritidsklubbar
 • gick det cirka 5,79 barn per årsarbetare i den kommunala förskolan
 • ökade befolkningen med 115 personer. Den 31 december 2019 hade Knivsta 18 835 invånare. Ökningen berodde till största delen på ett födelseöverskott i kommunen.
 • infördes möjligheten att lämna det digitala Knivstaförslaget och under året började 8 förslag utredas av berörda nämnder
 • ordnade kommunen feriejobb åt 75 ungdomar
 • beviljade kommunen 62 579 hemtjänsttimmar
 • gjordes det 14 969 färdtjänstresor
 • levererade måltidsverksamheten cirka 3 930 måltider per dygn fem dagar i veckan
 • var andelen ekologiska livsmedel 26 procent i kommunal verksamhet
 • var andelen livsmedel med ursprung Sverige 80 procent i kommunal verksamhet
 • fick Hälsohuset 169 329 besök
 • erbjöds 881 simskoleplatser för barn på Hälsohuset
 • erbjöds två vuxensimskolekurser kostnadsfritt för nyanlända
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 maj 2023