Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Folkinitiativ och kommunala folkomröstningar

En kommunal folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Det är fullmäktige som beslutar om en folkomröstning ska hållas. Som medborgare har du också rätt att föreslå en kommunal folkomröstning genom ett folkinitiativ.

Vad är en kommunal folkomröstning?

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Initiativ att hålla en folkomröstning kan väckas av fullmäktige eller av medborgare om ett folkinitiativ får stöd av tillräckligt många medborgare. Om ett folkinitiativ lämnas in till fullmäktige ska kommunen hålla en folkomröstning om inte två tredjedelar av fullmäktige är emot.

En kommunal folkomröstning ordnas av den kommun som beslutat om omröstningen. Folkomröstningar kan också hållas i en region, i dessa fall ansvarar en kommun för den övergripande administrationen.

Inför folkomröstningar måste kommuner eller regioner samråda med Valmyndigheten för att fastställa datum för folkomröstningen. Samrådet ska genomföras senast tre månader innan föreslaget datum för folkomröstningen.

Vad gäller för folkinitiativ?

Alla röstberättigade i Knivsta kommun har möjlighet att starta ett folkinitiativ. Folkinitiativet måste gälla en fråga som kommunen kan besluta om.

Följande villkor måste uppfyllas för att ett folkinitiativ ska leda till en folkomröstning:

  • Initiativet måste undertecknas av minst tio procent av de röstberättigade medborgarna i kommunen.
  • Namnen måste ha samlats in inom sex månader innan de lämnas in och förteckningen ska innehålla medborgarnas namnteckning med datum för undertecknande, namnförtydligande, personnummer och adress. Namnlistorna får inte vara digitala.
  • Den fråga man vill ha folkomröstning om ska vara sådan att fullmäktige kan besluta om den.
  • Om en kvalificerad majoritet om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige anser att det är olämpligt att genomföra en folkomröstning kan de stoppa initiativet. Det räcker alltså att en tredjedel av ledamöterna röstar ja för att folkomröstningen ska genomföras.

Historiska folkomröstningar och folkinitiativ i Knivsta kommun

I Knvivsta kommun har det hållits två rådgivande folkomröstningar.

1985 hölls en folkomröstning om dragningen av Gredelbyleden (folkomröstning i Knivsta kommundel i Uppsala kommun)

1999 hölls en folkomröstning om kommundelning mellan Uppsala och Knivsta kommun (folkomröstning i Knivsta kommundel i Uppsala kommun)

Ett folkinitiativ lämnades in 2019 om att omförhandla fyrspårsavtalet. Den 10 juni 2020 beslutade fullmäktige att inte genomföra folkomröstning i frågan.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 september 2022