Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Skolsköterska, skolläkare

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.

Hälsosamtal

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. I hälsosamtalet med de äldre eleverna diskuteras även frågor om alkohol, tobak, narkotika och sex- och samlevnad.

Skolsköterskan

Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar,
Karin Jonsson Bäckström
Telefon: 018-34 71 66
karin.jonssonbackstrom@knivsta.se

Skolläkare

Skolläkaren träffar elever och vårdnadshavare för medicinska bedömningar och ger råd vid skolrelaterade problem.

Skolläkare kontaktas via respektive skolas skolsköterska.

Kontaktuppgifter, kommunala skolors skolsköterskor

Adolfsbergskolan

Alsike skola

Anette Andersson
Tel: 018-34 79 05
E-post: anette.andersson2@knivsta.se

Brännkärrsskolan

Ann-Sofie Helgsten
Tel: 018-34 72 04
E-post: Ann-sofie.helgsten@knivsta.se

Högåsskolan

Lagga skola

Ann-Sofie Helgsten
Tel: 018-34 72 04
E-post: Ann-sofie.helgsten@knivsta.se

Långhundra skola

Ann-Sofie Helgsten
Tel: 018-34 72 04
E-post: Ann-sofie.helgsten@knivsta.se

Valloxskolan

Maria Juhlin
Tel: 018-34 76 17
E-post: maria.juhlin@knivsta.se

Sjögrenska gymnasiet

Anette Andersson
Tel: 018-34 79 05
E-post: anette.andersson2@knivsta.se

Thunmanskolan

Karin Jonsson Bäckström
Telefon: 018 34 71 66
karin.jonssonbackstrom@knivsta.se

Ängbyskolan

Maria Juhlin
Tel: 018-34 76 17
E-post: maria.juhlin@knivsta.se

Sekretess

Skolsköterskor och skolläkare har samma sekretess som inom hälso- och sjukvården.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023