Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Behov av särskilt stöd

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Ur Skollagen kap. 3)

Om en elev behöver stöd för att uppnå kunskapskraven

Om en elev är på gränsen till att inte nå upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås, eller om en elev har andra svårigheter i skolan, skall rektor snarast ansvara för att skolan utreder elevens behov. Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd, skall han/hon få ett sådant stöd. Skolan ska utgå från ett åtgärdsprogram som arbetas fram.

Varje förskola och skola har information om arbetsgången runt särskilda behov.

Vilket stöd finns att få?

Knivsta kommun har ett genomtänkt, inkluderande synsätt där ledorden i Barn- och elevhälsoplanen är att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för lärande.

Medarbetarna i elevhälsan är centralt anställda men verkar lokalt, på de enheter de är anvisade. De lokala elevhälsoteamen ansvarar rektor för, med ett tydligt uppdrag att utnyttja alla professioner inom den lokala elevhälsan tvärprofessionellt.

Knivsta har ett eget Skoldatatek som arbetar för elever i behov av särskilt stöd, främst med fokus på läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter.

Utlåning av talböcker

Alla elever med läsnedsättning har rätt till och kan gratis låna inläst skönlitteratur på talböcker både privat och i skolan. Utbudet är stort och erbjuds av samtliga skolor i kommunen. Ansvarig samordnare är: Daniel Lafvas

Läs mer

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
(Skollagen 3 kap 2 §)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 januari 2024