Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Normer för ekonomiskt bistånd

Riksnormen för bland annat gemensamma hushållskostnader fastställs årligen av regeringen. Den grundar sig på konsumentpriser och konsumentundersökningar. Riksnormen är lika för alla kommuner i hela Sverige.

Riksnormen

Riksnormen ska täcka kostnader för:

  • Livsmedel
  • Förbrukningsvaror
  • Hälsa och hygien (ej receptbelagd medicin)
  • Kläder och skor
  • Dagstidning, telefon och tv-avgift.
  • Lek och fritid

I det ekonomiska biståndet ingår även en för kommunen rimlig kostnad för boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift.

Enskild prövning

Beslut om ekonomiskt bistånd sker alltid efter enskild prövning i det individuella ärendet. Enskild prövning görs även vid ansökan för till exempel receptbelagd medicin, tandvård och glasögon.

Man kan även få personligt stöd, rådgivning, information och andra insatser som hjälp för att kunna bli självförsörjande

Provberäkning för försörjningsstöd

Vill du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd så kan du klicka på länken till höger, till Socialstyrelsens beräkningsverktyg. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Visar beräkningen att dina månadsinkomster är lägre än den nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd kan det betyda att du får försörjningsstöd men det kan finnas andra omständigheter som också påverkar din rätt till bistånd. Socialtjänsten gör en enskild prövning och beslutet kan påverkas bland annat av om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier så påverkar det din rätt till försörjningsstöd.

Gå till Socialstyrelsens webbplats för att göra en provberäkning av ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 31 januari 2024