Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Begrava djur

Det är tungt att mista ett husdjur. Dessutom kan det vara svårt att veta vad man ska göra med det döda djuret.

Begrava husdjur

Om din katt/hund har dött kan du begrava den på den egna tomten.

Nedgrävning ska ske så att det inte skapar olägenhet för omgivningen. Det innebär att djuret ska grävas ner på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp det. Ni bör gräva gropen 30-50 centimeter djupare än där djuret ska placeras. Om ni finner vatten i botten av hålet bör ni finna en torrare plast på fastigheten.

Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt. Ett annat alternativ är att låta kremera sällskapsdjuret.

Aska från sällskapsdjur

Aska från kremerade sällskapsdjur får du sprida eller gräva ner ytligt i din trädgård samt på annans mark om du har markägarens tillstånd. Askan är ren från smittämnen men innehåller näringsämnen och är basisk. Du bör därför tänka på att det inte finns några växter eller vattendrag i närheten som är känsliga för detta. Vid nedgrävning av askan bör du hålla ett säkerhetsavstånd på någon meter i höjdled till grundvatten och minst cirka 10 meter till vattentäkt.

Begrava/gräva ned lantbruksdjur kräver en anmälan

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner ett dött djur.

Kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer gäller dock fortfarande. Anmälan ska skickas till Knivsta kommun.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 september 2023