Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

20 december 2021 kl 15:09

Stöd och omsorg

Uppsökande arbete: ”Vi når ungdomarna där de befinner sig”

Sedan några månader tillbaka arbetar socialtjänstens öppenvård uppsökande gentemot ungdomar i Knivsta kommun. Målet är att på ett tidigt stadium få kontakt med ungdomar som behöver stöd, och därigenom undvika att problemen växer sig stora. Hittills är erfarenheterna goda.

- Vi vill att ungdomar i Knivsta kommun ska känna sig trygga. De unga ska veta att det finns hjälp att få om man är orolig för sig själv eller någon kompis. Genom det här sättet att arbeta finns vuxna ute där ungdomar befinner sig och vi har redan märkt att de hör av sig till oss i större utsträckning för att få stöd, säger Liselotte Sjögren, chef Enheten för Råd och stöd.

Nattvandrar och besöker skolor och fritidsgård

Det var i våras som socialnämnden beslutade att förstärka socialtjänstens öppenverksamhet för att jobba uppsökande gentemot ungdomar. Efter en mjukstart före sommaren drog man igång fullt ut i september. Det innebär att familjebehandlarna Rikard Ulriksson och Rickard Öberg Sjöstrand är ute och nattvandrar i Knivsta och Alsike varannan fredag mellan klockan 18 och 24. En dag i veckan besöker de skolan – högstadieskolor och gymnasieskolan i kommunen - och de besöker även fritidsgården. Ibland är det deras kollegor Emma och Emilia som är ute och träffar ungdomar. Man känner igen personalen på jackorna där det står Socialtjänst Råd och stöd.

- Vi är ute bland ungdomar där de befinner sig, vare sig det är ute på byn eller i skolan eller nån annanstans. Vi vill avdramatisera socialtjänsten och bygga allians med ungdomarna, skapa relationer och få dem att förstå att vi är där för att hjälpa, för det är kan vara snårigt att vara ung.

- Jag tycker vi blir positivt bemötta, många är nyfikna och kommer fram för att prata, säger Rikard Ulriksson, familjebehandlare.

Samarbete för att kunna hjälpa tidigt

Det uppsökande arbetet ingår i ett samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet, som kallas SSPF. Det innebär att de yrkesgrupper som möter ungdomar i olika miljöer och situationer har tät kontakt och delar kunskap och erfarenheter. Tanken är att kunna förebygga att problem växer sig stora genom tidiga insatser. Man genomför också större trygghetsvandringar, som nu på skolavslutningen, då socialtjänsten nattvandrar tillsammans med skolkuratorer, fritidspersonal och polis. Man samarbetar även med de ideella nattvandrarna.

- Jag upplever att det här samarbetet fungerar fantastiskt bra, och att vi kan fånga upp ungdomar som har mår dåligt eller har problem i ett tidigare skede. Vi utbyter kunskap och får kännedom om tendenser i lokalsamhället, och kan sätta in insatser med gemensam kraft för att hjälpa ungdomar och deras familjer, säger familjebehandlare Rikard Ulriksson.

Vårdnadshavare viktig målgrupp

Vårdnadshavarna är också en viktig målgrupp i det uppsökande arbetet. Under hösten bjöd man in till en informationskväll för vårdnadshavare tillsammans med Elevhälsan, polisen och Kultur och fritid. Under våren kommer man arrangera olika tematräffar för tonårsföräldrar på teman som alkohol, sociala medier och hur man sätter gränser som förälder.

- Vi är många krafter som finns i ungdomarnas närhet, och även föräldrarna spelar givetvis en viktig roll i ungdomarnas liv. Därför erbjuder vi föräldrautbildningar till alla som har ett behov av stöd, eller som vill träffa andra tonårsföräldrar och få dela upplevelser. Förutom de planerade tematräffarna erbjuder vi även föräldrautbildningen COPE, både till föräldrar till barn i åldern 3-12 år och 13-18 år. Det är ingen enkel sak att vara tonårsförälder, men man ska komma ihåg att man inte är ensam – det finns stöd att få, säger Liselotte Sjögren, chef Enheten för Råd och stöd.

Du når Enheten för Råd och stöd via Kontaktcenter Knivsta på telefon 018-34 70 00.

Läs mer om Uppsökande arbetet och samarbetet SSPF.

Till vänster Rikard Ulriksson, familjebehandlare Enheten för Råd och stöd och till höger Jonas Åfeldt, kurator på Thunmanskolan i Knivsta. Uppsökande arbetet är en del i samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheten.

Samarbete för att hjälpa ungdomar på ett tidigt stadium. Till vänster Rikard Ulriksson, familjebehandlare Enheten för Råd och stöd och till höger Jonas Åfeldt, kurator på Thunmanskolan i Knivsta. Uppsökande arbetet är en del i samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheten.

Tips till dig som förälder

  • Håll kontakt med föräldrarna till ditt barns kompisar. Genom att exempelvis komma överens om vilken tid era barn ska komma hem, kan ni hjälpas åt att sätta gränser.
  • På samma sätt som du värnar om ditt barn i det fysiska livet bör du också hålla ett vakande öga över den virtuella världen. På Surfa lugnts webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns tips och råd till föräldrar och andra vuxna kring ungas nätanvändande.
  • Var uppmärksam på langning av alkohol. Langning sker ofta av äldre kompisar och syskon. Om vi vuxna är uppmärksamma, kan vi försvåra för minderåriga att få tag i alkohol.
  • Forskning har visat att barn till föräldrar som har en tillåtande inställning till ungdomsdrickande också dricker mer alkohol. Bjud därför inte på alkohol hemma och förklara att det inte är okej att dricka alkohol när man är ung – inte hemma och inte med kompisar.


Sidan uppdaterades: 20 december 2021