Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 december 2021 kl 15:46

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommun lovar åtgärder för att säkra tillgång till rent vatten

I samarbete med länsstyrelsen åtar sig Knivsta kommun tillsammans med ett 20-tal andra aktörer i länet att genomföra åtgärder för att säkra tillgången till rent vatten. Vid en ceremoni på Uppsala slott under fredagen undertecknade kommunen hållbarhetslöften på vattenområdet.

Drygt 20 aktörer, däribland samtliga länets kommuner, åtar sig genom att skriva på hållbarhetslöften att genomföra konkreta åtgärder för förbättrad vattenkvalitet. Några exempel är att minska utsläppen av övergödande ämnen, förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden och öka kunskapen om vattenfrågor i skola och förskola. De senaste årens växelvisa översvämningar och torka har gjort vattenfrågan än mer påtaglig för många.

– Det är lätt att ta tillgången till rent vatten för given, men den är långt ifrån självklar. Vattnet påverkas både av klimatförändringar och föroreningar. Det är hög tid att vi höjer ambitionsnivån när det gäller vår allra viktigaste resurs, säger Uppsala läns landshövding Göran Enander.

"Färdplan för ett hållbart län"

Hållbarhetslöften är en del i Länsstyrelsen Uppsala läns arbete med ”Färdplan för ett hållbart län”, med olika åtgärdsprogram för att uppnå miljömålen. Under året har ett program för vatten tagits fram och aktörer i länet har bjudits in till att teckna hållbarhetslöften. Hållbarhetslöftet är en frivillig avsiktsförklaring och innebär att en aktör åtar sig att genomföra åtgärder ur programmet. Knivsta kommun tecknar i år löften om smart vattenanvändning, kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs, hållbar vattenplanering samt att minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten och enskilda avlopp.

- Hållbarhet i alla dimensioner en viktig del av Knivstas DNA. Genom hållbarhetslöftena befäster vi vårt åtagande att arbeta för en god vattenkvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström som undertecknande hållbarhetslöftena under fredagens ceremoni. Även oppositionskommunalrådet Lennart Lundberg medverkade vid ceremonin.

Knivsta kommun har tidigare tecknat hållbarhetslöften för åtgärdsprogrammen för minskad klimatpåverkan och för biologisk mångfald.

Här kan du läsa mer om hållbarhetslöftena och vilka åtgärder som Knivsta kommun åtar sig att genomföra.

Från vänster i bild: Landshövding Göran Enander, kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström och oppositionskommunalrådet Lennart Lundberg. Foto: Länsstyrelsen Uppsala län,

Från vänster i bild: Landshövding Göran Enander, kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström och oppositionskommunalrådet Lennart Lundberg. Foto: Länsstyrelsen Uppsala län.


Sidan uppdaterades: 3 december 2021