Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

26 mars 2024 kl 14:03

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommun inför nytt arbetssätt för byggplaner – med projektportfölj för prioriterade projekt

På mötet den 25 mars gav kommunstyrelsen i uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag till ett nytt sätt att arbeta med byggplaner i Knivsta kommun - med en kommunövergripande projektportfölj för prioriterade exploateringsprojekt. På mötet beslutades också om vilka projekt som ska prioriteras redan under året. På listan finns bland annat lågprisbutik i Ar, området Myrberget i Alsike och handelsplatsen Östra entrén vid E4.

Andra prioriteringar för året är ett projekt som föreslår radhus i kvarteret Tärnan i centrala Knivsta, projektet Träfallet med förslag för villor i naturnära läge, ett radhuskvarter med verksamhetslokaler nära Dammparken i Alsike och fortsatt arbete med verksamhetsområden i detaljplanen Södra Ar etapp 1.

Den kommande projektportföljen är en del i ett nytt sätt att arbeta med en samlad bebyggelseplanering i Knivsta kommun - från idé till färdigt bygge, säger tillväxtchef Antonio Ameijenda

- Jag ser det som ett viktigt steg. Med en kommunövergripande projektportfölj som ger en överblick över kommunens aktuella exploateringsprojekt blir det tydligt för alla - både för invånare och exploatörer - hur kommunen vill att Knivsta ska utvecklas framöver och vilka områden som är aktuella för byggnation. På samma gång kan vi på kommunen arbeta mer effektivt och strukturerat för att skapa en bra helhet. Vi kan ge tydliga besked till byggföretag och andra intressenter.

Även för politiken blir det nya arbetssättet med en projektportfölj centralt när kommunen ska fatta beslut i exploateringsfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Matilda Hübinette.

- Det är Knivstas förtroendevalda politiker som beslutar om projektportföljen och vilka projekt som ska läggas i den. Det innebär en tydlig politisk ledning och styrning. De projekt som vi redan nu prioriterar för 2024 följer vår vision för framtidens Knivsta, med trygga och trivsamma kvarter enligt trädgårdsstadens principer och med verksamhetsområden och lokaler som ska bidra till ett välmående näringsliv i hela kommunen.

Uppdraget till förvaltningen är att återkomma till kommunstyrelsen senast i september 2024 med förslag på beslut om en flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter.

Läs mer om prioriterade områden och den nya exploateringsprocessen på Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling

Prioriterade projekt 2024

Vissa projekt är påbörjade och mer information finns på knivsta.se/detaljplaner Länk till annan webbplats. - se direktlänkar ovan. Lågprisbutik i Ar, Tärnan och Östra entrén finns det ännu inte fördjupad information om. Listan är ett levande material och projekt kan tillkomma eller falla bort i takt med att arbetet fortskrider.


Sidan uppdaterades: 26 mars 2024